Vik Almenning - hovudsponsor


Vik Almenning er ein bygdealmenning/strandalmenning eigd av bøndene i Hopperstad og Hove kyrkjesokner. Almenningen løyver pengar til tiltak som gagnar jordbruksnæringi i Vik, og ynskjer med denne sponsingi å bidra til å presentera Vik som ei jordbruks- og produksjonsbygd. Løyvingi dekkar og ein digital verstasjon i Flatbygdi. Vik Almenning is a common organization, owned by the land owners in the old Hopperstad and Hove subparishes. The organization contributes to efforts that benefit the farming in Vik, and with this sponsoring it wants to present Vik as an agricultural and producing community. The sponsoring also covers a digital weather station in Vik.
Torstein Hønsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Inhaltsverzeichnis: Foto | Bauernhöfe | Almenhöfe