Vocabulaire Grammaire Expressions Phonétique

Vocabulaire

1188 mots du vocabulaire local répertoriés.

Introduction

Page seulement en norvégien

a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v y å æ ø
Kategoriar:
Søk etter ord:
  
Søk i:   Send inn ord!
Kjenner du til dialektord som skulle ha vore med i denne samlingi? Bruk epost-skjemaet under, få med litt om kva ordet tyder og helst eit par døme på setningar der ordet eller ordi er med. Skriv om du vil førast opp som kjelde. Du må og skriva inn epost-adressa slik at eg kan ta kontakt.

Epost-adresse: 
Melding:

Torstein Hønsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Index: Photo | Fermes | Alpages