Dialect words Grammatics Dialect sample Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway.

Prologue

This page is Norwegian only

paobeiten, adj - normert påbeiten  o
Adj. Påhitten, initiativrik (HS). Sogn og Sunnfjord.

pesen, adj ["pI:s*n]  o
Når korn og grasvokstrar er granne og veike, segjer dei at det er pése (HS). Notert frå Dalane til Sogn.

pikka, v  o
Når kornet er so laust i aksi at det trys or når dei køyrerdet inn, segjer dei at det pikkar (HS).

pir, eit [pi:r]  o
Lite og sjukleg barn (HS). Hertil høyrer adjektivet piren 'sjukleg, veikhelsa'. Nordhordland og Sogn. Engelske målføre har peer 'grann, tunn, veik'.

pirast, v ["pI:rast?]  o
Erta, narrast, apast. Døme: "Dei laog å pirtest itt 'an" (HS). Av pira 'pirka, stikka so smått'. Fleire målføre.

piskri, eit ["pIskri]  o
Spøkeri, skrymt (HS). Sogn og Nordhordland.

platt,   o
Sjå platten.

platten, adj  o
Fredfull, hugga, roleg. Døme: "Han fekk slik undaletykk: 'an trudde berre 'an vart ikkje platten","Da va ein fæle rasabul mæ 'an voks, da va alderplatt mæ 'an" (HS).

pòka, ei ["på:ka]  o
Hud på svin, svord (Vik, Hafslo i So). Sjå toka og boka. (HR).

punt, ein [pUnt]  o
Fjellgras med lange stive strå, for hestane var det farleg å eta punt, då kunne dei få kolikk/turrbola (AIS).

purkegaong, ein - normert purkegang  o
16 veker, graviditetstidi for ei purke. Dai va vekke ain haile purkegaong (AIS).

pyk, eit [pY:k]  o
Sinne, tyte, hardt temperament. "D'æ pyk i dan karen", segjer dei um ein som er snøggsint, som fyk upp med eit skitsinne (HS). Notert frå Ryfylke til Sogn.

pyke, adj ['pYke] - normert pyk  o
Ross: "full av Pyk, kjæk, freidig, energisk, heftig."

pyltr, ein ['pYlt*r] - normert pylter  o
Eit knyte med klæde, ein bylt (HS). Ogso notert i Gudbrandsdalen og i Sunnhordland.

pynt, ein  o
Bjoda pynten = bjoda odden, setja seg til motverja, gjeva "det glatte lag" (HS).

pysja, v  o
Pysja på seg - ha på seg meir klede enn turvande (HS).

pytta, v  o
Stengja. Døme: "Han va innepytta". "Eg pytt' atte hole" o.s.b. (HS). Hallingdal, Valdres og Sogn.

a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v y å æ ø


Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway