Dialect words Grammatics Dialect sample Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway.

Prologue

This page is Norwegian only

oks, ei [åks]  o
Aks (Vik i So), fleirtal ekse(r) (HR).

ome, ein ["o:me]  o
Veik ljoske (Vik i So); ein ome av dagen (HR)

onsa, v ["ånsa]  o
Vera nyfiken, leggja seg burt i ting ein ikkje har noko med å gjera (HS). Frå Dalane til Romsdalen. Samansetjing av ansa v og onn f.

ordvik, eit [o:rvi:k]  o
Meiningsskilnad, ordskifte, tretta: "Eg kom i orvik mæ 'an", segjer dei når dei har vore i ordskifte eller tretta med nokon (HS). Eigentleg eit avvik i ordbruken. Tydingi 'trette' er særmerkt for Sogn.

orre, ein ["årre]  o
Eit slag drykkjekrus på skap som ein fugl (Vik i So) (HR)

orslo, eit? ["o:rslo:] - normert ordslo?  o
Berre snakk, talemåtar, fint prat som ein ikkje meiner noko med. Dette ordet vert sjeldan høyrt, i alle høve er det mest berre gamle folk som brukar det (HS). Berre registrert her.

osa, v ["å:sa]  o
Vera uroleg, rastlaus. Kan ogso tydast å tala for mykje, segja ting som det skulde vore tagt med (HS). Frå Hardanger til Sogn. Samanheng med asa.Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway