Dialect words Grammatics Dialect sample Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway.

Prologue

This page is Norwegian only

i rista, adv [i: "rIssta]  o
I stad, tidlegare. "Eg va oppom deg i rista". Truleg misoppfatta samandraging av 'her i stad': eg var oppom deg her i stad.

idlaraodde, adj ["Iddlaraodde] - normert illerådd  o
Vert mest berre brukt i samanhengen skjemd og illerådd. "Eg vart både skjemde og idlaraodde" - eg vart skjemd og kom i knipa (HS).

ilaot, eit ["i:lao:t] - normert ilåt  o
Del av vom som dei fylte blod og innmat i til pølser. Eigentleg sekk el. pose til å samla/bera noko i. Ølmheim har tydingi bidne som ikkje vert fullt (AIS). Av 'lata i', norrønt ilát.

ile, ein ["i:le]  o
Stein som vert nytta til søkkje (AIS). Norrønt íli, same tyding.

illhyra, adj  o
Vera illhyra = vera i ulag,vera lite upplaga (HS). Sermerkt for Sogn.

innevist, ei ["innevIsst]  o
Husvere (Vik i So). "Ho ha iinevist dar" (HR). Norrønt innivist.

innopen, adj ["innå:pen]  o
Når ei trestomn er innhol.

inntru, adj ["inntru:e]  o
Når ei trestomn er frisk tvert igjenom segjer dei her at han er inntrue (HS).Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway