Dialect words Grammatics Dialect sample Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway.

Prologue

This page is Norwegian only

a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v y å æ ø
Kategoriar:
Søk etter ord:
  
Søk i:   Send inn ord!
Kjenner du til dialektord som skulle ha vore med i denne samlingi? Bruk epost-skjemaet under, få med litt om kva ordet tyder og helst eit par døme på setningar der ordet eller ordi er med. Skriv om du vil førast opp som kjelde. Du må og skriva inn epost-adressa slik at eg kan ta kontakt.

Epost-adresse: 
Melding:

Torstein Hønsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Index pages: Photo | Farms | Mtn. farms