Snjomengd på Vikjafjellet

"Kanskje det viktigaste på heile Internett" - lærar Asbjørn Brekke, 2002

30 cm i dag 02:40. Sjå meir frå den digitale snjomælaren.

Max denne sesongen: 95 (21. januar 2019)
Gjennomsnittet (grå kurve) gjeld vintrane 2000-2018. Målingane er utførde på den flate myri sør for hytta vår på Nonhaugen til Ygnesdal, 920 m over havet (sjå kart). Det er ikkje godt å sei om målingane viser ei gjennomsnittleg snødjupn på fjellet, men ein kan i alle fall med rimeleg sikkerheit samanlikna frå år til år og månad til månad.
o
Torstein Hnsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway