Lastar diagram...

Weather stations

Voll (55 m a.s.l.)
Show on map
Owner Torstein Hønsi
Hestavollen (885 m a.s.l.)
Show on map
Owner Statkraft
Sopande (1154 m a.s.l.)
Show on map
Owner Statkraft

Sun and moon

January 21st 2019

The Sun

Rise
09:19
Zenith
12:45
Set
16:11

The Moon


Full moon

Clog almanac

Neste merkedag:

Pålsmesse (January 25th)

Viss det var fint ver denne dagen vart det eit fint år. Uver på pålsmesse spådde krig, pest og alle slags ulukker. Midtvinters var no forbi.
Ein måtte ikkje byrja med større arbeid i dag. Det ville mislukkast.

Kjelde: ViVest.no
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway