Stadnamn og stadnamntydingar fr Vik kyrkjesokn.

Hovudfagsoppgve til Historisk-filosofisk embetseksamen vren 1964 av Synnve Holstad, Universitetet i Bergen. Mange av namna og namneledda finst ogs i andre bygder.

A B D E F G H I J K L M N P R S T U V Y


Stadnamnteigen

Mine artiklar om stadnamn i bygdebladet Pridlao.


Forklaringar:
N.G. = "Norske Gaardsnavne" av Oluf Rygh. Eitt bind for kvart fylke.
* = konstruert form, er ikkje funnen i skriftlege kjelder.
gn = gammalnorsk.
germ. = germansk.
Stor bokstav p vokalar markerer open vokal, elles er det trong vokal.
: markerer lang vokal.
' og " fr ei staving markerer aksent (tonelag) 1 og aksent (tonelag) 2.
* i uttalen markerer stavingsberande konsonant.
er somme stader skrivne som d.
"o med kvist" er skriven som o.

Torstein Hnsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway