Tips: Bruk kartet viss du leitar etter bilete frå eit særskilt område. Der er alle bilete avmerkte.

Gardar: Fidnabotnen, Fidnen
Torstein Hnsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway