Frettheim

Pron. "frettaim; surname Fretheim; Am. Frettem, Fretheim.

Frettheim (gno. *Frettin) er eigentleg ikkje eit 'heim'-namn, men eit 'vin'-namn. Heim-endingi er kommen inn i seinare tid; eigentleg skulle uttalen ha vore Fretti som i Tryti, Hønsi og Fyli. Dette daterer Frettheim saman med dei andre vin-namni til dei fyrste 5-6 hundreåri etter Kristus. Fyrsteleddet er kanskje eit bortkomme elvenamn. Frettheim har saman med Kjelven fjellstøl i Rappen og vårstøl på Nigardsstølen.
Frettheim (ON *Frettin) is one of the old farms in Indrefjorden, and was probably populated during the first 5-6 centuries AD. The first part of the name may be an old, now unknown river name, and the second part derives from vin 'meadow, pasture'. Frettheim have - together with Kjelven - got their mountain farms in Rappen and their spring farms at Nigardsstølen.
Map

Hallsete, Frettheim og Tenne. Ovafor Tenne viser Breidfossa og Sleipa.

September 8th 2002

Hallsete, Frettheim og Tenne. Ovafor Tenne viser Breidfossa og Sleipa.

Frettheim. Bnr 8) Sveinsbø

2001

Frettheim. Bnr 8) Sveinsbø

Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete

2001

Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway