Kjelven / Botnen

Pron. "bått*n, eldre ogso "aodnafjou:rbått*n; surname Kjelven.

Kjelven (kjelva 'kvileland, brakkland') ligg i botnen av Indrefjorden. Garden har stølar saman med Fretheim, og er truleg opphavleg skilt ut frå denne garden. Fjellstølen er Rappen og heimestølen er Nigardsstølen.
Kjelven lies in the bottom of Indrefjorden. The farm shares mountain farms with Fretheim, and it is probable that Kjelven originally was a part of Fretheim. The mountain farm is Rappen and the spring farm is Nigardsstølen.
Map

Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete

2001

Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway