Valsvik

Pron. "valsvi:k; surname Valsvik, Walsvik; Am. Walswick, Walsvig.

Valsvik (ikkje sikkert tolka) skal i gammal tid ha vore namnet dei brukte på Framfjorden. Indrefjordingane sa dei skulle 'fram i fjorden' når dei skulle til Valsvik, og etter kvart vart det heitande Framfjorden. Valsvik har fjellstølen Valsvikdalen og heimestølen Valsvikstølane.
Valsvik (vik 'bay', first part not interpreted) was originally the name they used for the whole of Framfjorden. The Valsvik farms have got their mountain farms in Valsvikdalen and their spring farms at Valsvikstølen.
Map

Naust i Valsvik

May 25th 2003

Naust i Valsvik

Framfjorden

September 8th 2002

Framfjorden

Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter

June 3rd 2002

Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter

Valsvik sett frå Ygnesdalsfjellet

2001

Valsvik sett frå Ygnesdalsfjellet

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet

2001

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway