Dalsver / Vetledalen

Pron. "vettleda:l*n.

Dalsver kjem kanskje av gno. Dalshverfi 'Dalskvervet'. I dag blir garden berre kalla Vetledale i daglegtale.
The name may derive from ON Dalshverfi 'the curve of the valley'. Today Dalsver is called Vetledale 'Little Dale' in everyday speach.
Map

Dalsver sett frå Ygnesdalsfjellet

2001

Dalsver sett frå Ygnesdalsfjellet

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet

2001

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet

Vetledalen / Dalsver

0000

Vetledalen / Dalsver
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway