Ådlane

Pron. "aodladne.

Namnet Ådlane kjem av gno. *Árlár, á 'elv' og 'stilleståande vatn, myrvatn'.
The name Ådlane derives from ON *Árlár 'still water by the river'.
Map

Framfjorden

September 8th 2002

Framfjorden

Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter

June 3rd 2002

Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway