Rosheim

Pron. "ro:sai:m; surname Rosheim; Am. Rosheim.

Namnet Rosheim er ikkje sikkert tolka. Garden har fjellstøl i Ygnesdal saman med Tryti og to bruk på Hønsi. Vårstølen Rosheimstølen ligg i lii rett over garden.
The name Rosheim is not fully interpreted. The two Rosheim farms have got their mountain farm in Ygnesdal together with Tryti and two Hønsi farms. The spring farm is Rosheimstølen, situated just west of Rosheim in the mountain slope.
Map

Rosheim frå Ovriseggi

October 10th 2004

Rosheim frå Ovriseggi

Rosheim sett frå Bøadalslii

2001

Rosheim sett frå Bøadalslii

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

2001

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway