Tistel

Pron. "tIstedl; surname Tistel; Am. Tistel, Tisdel.

Tistel (av plantenamnet) har visst vorte skilt ut frå Brekka ein gong i tidi. Tistel hadde heimestøl på Tistelstølen like ovafor garden, og har fjellstøl i Dueskaret.
Tistel (tistel 'thistle') is said to have been built on land that was separated from Brekka. Tistel had their spring farm at Tistelstølen just south of the farm, and has got their mountain farm in Dueskaret together with the Holstad farms.
Map

Espesete og Tistel

October 13th 2003

Espesete og Tistel

Gamle gardshus på Tistel

October 21st 2002

Gamle gardshus på Tistel

Tistel er husa på hitsida av elva Hopra, nær riksvegen. Sett frå Bøadalslii.

Tistel is the houses on the near side of the river Hopra, close to the road. Viewed from Bøadalslii.

2001

Tistel er husa på hitsida av elva Hopra, nær riksvegen. Sett frå Bøadalslii.

Tistel is the houses on the near side of the river Hopra, close to the road. Viewed from Bøadalslii.

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

2001

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway