Åse (Vik)

Pron. ao:se; surname Aase, Åse; Am. Aase.

Åse (dativ av ås) er etter namnet å dømma ein svært gammal gard. Gardar med enkle, usamansette naturnamn høyrer til klassen av dei eldste gardsnamni. Åse har heimestølen sin på Skaret og fjellstølen i Fyrjane og Gravotn.
Åse (ON áss 'hill') is one of the older farms in Vik. The Åse farms have their spring farms at Skaret and their mountain farms at Fyrjane and Gravotn.
Map

Seljadalen frå Daurmålsnipa

July 10th 2008

Seljadalen frå Daurmålsnipa

Åse. Bnr. 4)

2001

Åse. Bnr. 4)

Klyngjetunet på Åse

2001

Klyngjetunet på Åse

Åse sett frå Ovri

2001

Åse sett frå Ovri

Oversikt: Ovrisdalen sett frå Nummedalsstølen

2001

Oversikt: Ovrisdalen sett frå Nummedalsstølen

Oversikt: Ovrisdalen sett frå Storehaug

2001

Oversikt: Ovrisdalen sett frå Storehaug

Oversikt: Seljadalen sett frå Pridla

2001

Oversikt: Seljadalen sett frå Pridla
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway