Grønsberg

Pron. 'grønsberg; surname Grønsberg; Am. Gronsberg.

Namnet Grønsberg har truleg samanheng med gno. gren 'dyrehi'. Garden låg lenge øyde etter Svartedauden, men vart teken opp som husmannsplass under Hove på 1600-talet. Vår- og sommarstølen til Grønsberg er Flateng.
The name Grønsberg probably is related to ON gren 'animal´s lair'. Grønsberg was abandoned after the Black death, but was populated as a cotter's farm under Hove in the 17th century. Grønsberg's spring- and summer farms are Flateng.
Map

Seljadalen frå Daurmålsnipa

July 10th 2008

Seljadalen frå Daurmålsnipa

Grønsberg

June 8th 2004

Grønsberg

Grønsberg

May 15th 2002

Grønsberg

Nærbilete av Grønsberg

2001

Nærbilete av Grønsberg

Oversikt: Seljadalen sett frå Pridla

2001

Oversikt: Seljadalen sett frå Pridla
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway