Fyli

Pron. "fY:li; surname Følid, Føli; Am. Foley, Ferley, Folie.

Fyli (av fyl 'fole' og vin 'grasslette') høyrer til dei eldste gardane i bygdi, rydda dei fyrste hundreåri etter Kr. I middelalderen var Fyli prestegard til kyrkja på Tenål. På 1600-talet låg det ogso ein gard i Åsen aust for Hovsåsen, som høyrde til Fyli. Fylis-gardane hadde vårstøl i Rindalii ovafor Orvedal. Fjellstølen var opphavleg Hedlesete, men på 1800-talet var tre av Fylis-bruki flytta ut til Nedste Vollastølen, eller Fylisstølen som han var kalla i ei forlikssak.
Fyli (from ON fyl 'foal' and ON vin 'meadow, pasture') is amongst the oldest farms in Vik, populated some time during the first few centuries AD. In the middle ages Fyli was the home of the priest of the Tenål stave church. The Fyli farms had their spring farms at Rindalii east of Orvedal. The mountain/summer farm was originally Hedlesete, but in the 19th century three of the Fyli farms had moved south to Nedsta Vollafjellet.
Map
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway