Stadheim

Utt. staim; etternamn Stadheim; am. Stime, Stimes, Stadem, Stadheim.

Stadheim (gno. *Staheimr - den framstikkande heimen) var fr gammalt av ein rik gard, med mange gravhaugar. Jon Stl, lendmann i Sogn, som er nemnd i Sverresoga, skal ha hatt tilknytning til Stadheim. Ein gravhaug p Stadheim heiter Stlhaugen, og eit uttrykk i Vik skal ha vore at nokon var ein 'Staol-Jo' viss han var strid og gjekk mot overmakti. Stadheims-gardane har vrstl p Steimsstlen/Notesete og fjellstlar p yasete og Tuftahaugen.
Stadheim was a rich farm in the middle ages, with many burial mounds. Jon Stl was a man mentioned in the Sverre saga of the 11th century, who had relatives at or lived at Stadheim. A burial mound at Stadheim is still called Stlhaugen (the Stl mound), and it was a saying in Vik up to modern times that someone was a Staol-Jo if they stood up against a greater opponent. The Stadheim farms have their spring farms at Steimsstlen/Notesete and their summer farms at yasete and Tuftahaugen.
Kart

Bruket Neipe p Stadheim, sett fr Fossfjellet.

8. juni 2004

Bruket Neipe p Stadheim, sett fr Fossfjellet.

Stadheim sett fr Varpet

21. april 2002

Stadheim sett fr Varpet

Stadheim. Bnr 17) Neipe

2001

Stadheim. Bnr 17) Neipe
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar