Vollaviki

Utt. "vdlavikji; etternamn Vollevik.

Vollaviki (usikker tolking, visst ikkje av 'voll') har stlen Smrklepp i lii over garden.
Vollaviki (not accurately interpreted) have got the summer farm Smrklepp in the mountain slope south of the farm.
Kart

Vollaviki sett fr fjorden

2001

Vollaviki sett fr fjorden

Oversikt: Strendene ved Sylvarnes

2001

Oversikt: Strendene ved Sylvarnes
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar