Vollaviki

Pron. "vådlavikji; surname Vollevik.

Vollaviki (usikker tolking, visst ikkje av 'voll') har stølen Smørklepp i lii over garden.
Vollaviki (not accurately interpreted) have got the summer farm Smørklepp in the mountain slope south of the farm.
Map

Vollaviki sett frå fjorden

2001

Vollaviki sett frå fjorden

Oversikt: Strendene ved Sylvarnes

2001

Oversikt: Strendene ved Sylvarnes
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway