Otterskreda

Pron. "ått(r)eskrI:ao; surname Otterskred.

Otterskreda (truleg av oter) har fjellstøl i Hestfjellet og heimestøl på Skaret.
Otterskreda (from oter 'otter' and skreda 'rock slide') have got their summer farms at Hestfjellet and their spring farms at Skaret.
Map

Otterskreda

August 21st 2006

Otterskreda

Otterskreda

July 2001

Otterskreda
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway