Frettheim

Utt. "frettaim; etternamn Fretheim; am. Frettem, Fretheim.

Frettheim (gno. *Frettin) er eigentleg ikkje eit 'heim'-namn, men eit 'vin'-namn. Heim-endingi er kommen inn i seinare tid; eigentleg skulle uttalen ha vore Fretti som i Tryti, Hnsi og Fyli. Dette daterer Frettheim saman med dei andre vin-namni til dei fyrste 5-6 hundreri etter Kristus. Fyrsteleddet er kanskje eit bortkomme elvenamn. Frettheim har saman med Kjelven fjellstl i Rappen og vrstl p Nigardsstlen.
Frettheim (ON *Frettin) is one of the old farms in Indrefjorden, and was probably populated during the first 5-6 centuries AD. The first part of the name may be an old, now unknown river name, and the second part derives from vin 'meadow, pasture'. Frettheim have - together with Kjelven - got their mountain farms in Rappen and their spring farms at Nigardsstlen.
Kart

Hallsete, Frettheim og Tenne. Ovafor Tenne viser Breidfossa og Sleipa.

8. september 2002

Hallsete, Frettheim og Tenne. Ovafor Tenne viser Breidfossa og Sleipa.

Frettheim. Bnr 8) Sveinsb

2001

Frettheim. Bnr 8) Sveinsb

Oversikt: Indrefjorden sett fr under Rosete

2001

Oversikt: Indrefjorden sett fr under Rosete
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar