Åse (Arnafj.)

Utt. "ao:se; etternamn Åse; am. Aase.

Åse (dativ av 'ås') er vel - kanskje ved sida av Fretheim - den eldste garden i Indrefjorden. Indrefjordingane har halde på ein sjeldan rest etter det gamle kasussystemet, dei seier nemleg 'til Ås' (té Aos - genitiv) men 'på Åse'. I samansetjingar heiter det óg 'Ås', som i fjellstølen Åsdalen. Heimestølen er Hillerane, som faktisk ligg høgre over havet enn fjellstølen.
Åse (dative of ås 'hill') is - maybe besides Fretheim - the oldest of the four farms in Indrefjorden. The Åse farms have got their mountain farms in Åsdalen, and their spring farms at Hillerane, which is actually higher above sea level than the mountain farm.
Kart

Åse, Nese og Bungane frå Høgstaberget

8. september 2002

Åse, Nese og Bungane frå Høgstaberget

Hallsete og Åse

8. september 2002

Hallsete og Åse

Åse sett frå Nigardsstølen

14. juli 2002

Åse sett frå Nigardsstølen

Åsberget

2001

Åsberget

Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete

2001

Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete

Oversikt: Oppigardane i Indrefjorden

2001

Oversikt: Oppigardane i Indrefjorden
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar