Hellane

Pron. "hedladne; surname Hellen.

Namnet er ei eldre form for 'hellerane'. Bnr. 1 har stølsrett i Raudbergdalen, bnr. 2 i Kvilesteinane.
From ON Hellar 'caves'. The Hellane farms have got their summer farms in Raudbergdalen and Kvilesteinane.
Map

Uthus på Hellane

August 26th 2002

Uthus på Hellane

Frå Hellane

August 26th 2002

Frå Hellane

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet

2001

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway