Dalsver / Vetledalen

Utt. "vettleda:l*n.

Dalsver kjem kanskje av gno. Dalshverfi 'Dalskvervet'. I dag blir garden berre kalla Vetledale i daglegtale.
The name may derive from ON Dalshverfi 'the curve of the valley'. Today Dalsver is called Vetledale 'Little Dale' in everyday speach.
Kart

Dalsver sett fr Ygnesdalsfjellet

2001

Dalsver sett fr Ygnesdalsfjellet

Oversikt: Framfjorden fr Ygnesdalsfjellet

2001

Oversikt: Framfjorden fr Ygnesdalsfjellet

Vetledalen / Dalsver

Vetledalen / Dalsver
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar