Le

Pron. lI: som engelsk 'Lee'; surname Lee; Am. Lee.

Le (gno. *Liðin av lið 'grindsle' og vin 'grasmark, beitemark') er etter namnet å dømma med dei eldste gardane i Arnafjorden, og før det vart vanleg med maskiner i jordbruket var den bratte garden rekna for å vera svært god. Le har fjellstøl på Bjergane.
Le (ON *Liðin from lið 'field gate' and vin 'meadow, pasture') is one of the oldest farms in Arnafjorden, and before machines became common in agriculture, the steep fields at Le were considered very good farmlands. The Le farms have got their mountain farms at Bjergane.
Map

Fremre Le, bnr. 1 og 2

2001

Fremre Le, bnr. 1 og 2

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet

2001

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway