Flete

Pron. "fle:te; surname Flæte; Am. Flete, Flathe.

På Flete (av eit gno. ord for 'flate') sto det ei stavkyrkje i middelalderen.
At Flete (from an ON word for 'flat field, meadow') there was a stave church in the middle ages.
Map

Framfjorden

September 8th 2002

Framfjorden

Sauer med Flete i bakgrunnen

May 20th 2002

Sauer med Flete i bakgrunnen
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway