Holane

Pron. "ho:ladne; surname Hauglum; Am. Houglum, Hauglum.

Namnet Holane kjem av gno. hóll 'haug'. Etternamnsformi Hauglum er ei fordansking av den gamle dativformi Holo, eldre Holum.
The name Holane derives from ON hóll 'mound, hill'. The surname version Hauglum is a danish form of the old dative Holo, older Holum.
Map

Gardsbruk under Holane

May 25th 2003

Gardsbruk under Holane

Framfjorden

September 8th 2002

Framfjorden

Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter

June 3rd 2002

Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway