Bungane

Pron. "bongadne; surname Bungum; Am. Bungum.

Namnet Bungane kjem av bung 'bulk, kul'. Etternamnsendingi -um er ei eldre dativform. Etter segni skal Bungane vera ein av dei eldste gardane i Arnafjorden, sjølv om det med dagens auge er den mest avsidesliggjande, nesten 500 m over havet med tung gardsveg og svære flog like nedanfor husi. I den tid det blei drive jernvinna i Lomsli og Skoddesete-området skal det ha budd dyktige smedar på Bungane. Det bur ikkje folk der i dag.
The name Bungane derives from bung 'bump', referring to the topography. Bungane is traditionally said to be one of the oldest farms in Arnafjorden, although it is definately the most peripheral today. It is situated on top of a high cliff almost 500 m a.s.l., with only a narrow path from the fjordside. Some hundred years ago there was produced iron in the mountains east of Bungane, and the blacksmiths living at Bungane were renowned for their skills. There are no people living there today.
Map

Bungane og stølen Hillerane sett frå Nott

2001

Bungane og stølen Hillerane sett frå Nott
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway