Liktvorane

Utt. "lIktv:radne; etternamn Ligtvor.

Liktvorane (usikker tolkning) har heimestl p Tubbesete i lii over garden, og fjellstl p Liasete.
Liktvorane (not accurately interpreted) have got their spring farm at Tubbesete and their summer farm at Liasete.
Kart

Liktvorane

1. mai 2003

Liktvorane
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar