Vikøyri

Pron. 'åi:ri, "vi:kjåi:ri; surname Vikøren; Am. Wikoren, Wigern, Vigoren, Wickoren.

Vikøyri er ikkje ein gard, men utvikla seg til ein strandsitjarstad på det som var almenningen til bøndene i Vik. Her slo fattigfolk seg ned og dreiv med fiske, handverk og handel. Vikøyri var ein av tre strandsitjarstader i Sogn, dei andre var Lærdalsøyri og Sogndalsfjøra.
Vikøyri (øyr 'river delta') is not a farm, but evolved as a hamlet when poor cotters, fishermen and craftsmen begun building their small houses there in the 17th and 18th centuries. Vikøyri was one of three such hamlets in Sogn, the other ones were Lærdalsøyri and Sogndalsfjøra.
360° panorama
Map

Frå Øyri

May 23rd 2004

Frå Øyri

Frå Øyri

May 23rd 2004

Frå Øyri

Vikøyri. Oversikt frå Kyrelvi

2001

Vikøyri. Oversikt frå Kyrelvi

Vikøyri. Sett frå Vollastølen

2001

Vikøyri. Sett frå Vollastølen

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen

2001

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway