Grov

Pron. grå:v; surname Grov.

Grov (gno. grof 'bekk, grov') er eit namn som ikkje blir brukt som stadnamn i dag. I staden har me namn som Prestgarden om hovudbruket og Skulen om området nord for Prestgarden etter det fyrste skulehuset som sto der på 1700-talet. Gildhus var ein husmannsplass der det er komme byggjefelt no, og (nedre) Moane var ogso ein husmannsplass.
Grov (ON grof 'creek') is a name that is not used in everyday speach today. Instead we use names as Prestgarden about the main farm, and Skulen about the area north of Prestgarden after the first school house in Vik that was built there in the 18th century. Gildhus (american surname Gilderhus) was a cotter's farm, so was (Nedre) Moane.
Map

Grov. Vik kyrkje, bygd 1877

January 13th 2002

Grov. Vik kyrkje, bygd 1877

Grov. Gildhus og nedre Moane med kyrkja. I toppen av biletet er Hopperstad med stavkyrkja.

Grov. Gildhus and lower Moane with the church. At the top of the picture is Hopperstad with the stave church.

2001

Grov. Gildhus og nedre Moane med kyrkja. I toppen av biletet er Hopperstad med stavkyrkja.

Grov. Gildhus and lower Moane with the church. At the top of the picture is Hopperstad with the stave church.

Grov. Byggjefeltet Prestberget ligg oppe i skråningen bak idrettsbana.

2001

Grov. Byggjefeltet Prestberget ligg oppe i skråningen bak idrettsbana.

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

2001

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen

2001

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway