Tryti

Pron. "tryti; surname Tryti; Am. Trytten.

Tryti (andreleddet er vin 'grasmark, beitemark', fyrsteleddet usikkert) høyrer med blant dei eldste gardane i bygdi. Vin-gardane var rydda dei fyrste hundreåri e.Kr. På Tryti er det blant anna funne gravgods som tyder på at trytiser har vore og kjempa i Danmark fleire hundre år før vikingtidi. Fjellstølen til Trytis-gardane er Ygnesdal, medan heimestølane er delte mellom Titlastøl og Løyningshagen.
Tryti (not accurately interpreted) is among the oldest farms in Vik, first populated during the first centuries AD. At Tryti they have found, among other things, grave goods from a battle in Denmark several hundred years before the Viking age. The Tryti farms have got their summer farms in Ygnesdal, whereas the spring farms are splitted between Titlastøl and Løyningshagen.
Map

Tryti sett frå Bøadalslii. Øvst og lengst til høgre er Skjørvo. Lengst til venstre er Lensmannsgarden i Bø.

Tryti viewed from Bøadalslii. At the upper right is Skjørvo. At the far left is part of Bø.

2001

Tryti sett frå Bøadalslii. Øvst og lengst til høgre er Skjørvo. Lengst til venstre er Lensmannsgarden i Bø.

Tryti viewed from Bøadalslii. At the upper right is Skjørvo. At the far left is part of Bø.

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

2001

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

Balvoll

2001

Balvoll
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway