Pron. bø:; surname Bø; Am. Boe.

Bø (gno. bær 'gard') er etter namnet å dømma modergarden i Vik. Garden ligg der Bøadalen flatar ut litt, og der den feite morenejordi tek over for deltaavsetningane som dannar jordsmonn frå Trytisøyna og nedover. Andre ting som talde inn når dei skulle velja seg ein plass å byggja gard, var ein viss avstand frå sjøen i tilfelle angrep frå sjørøvarar, og kort veg til fjellet med jakt, fiske og seinare støling. Bø har heimestølane sine i lii over garden, og fjellstølane på Målsete. Tidlegare stølte dei i Dalbotn, men flytte ut på Målsete då hønsingane forsømde rettane sine der.
Bø (ON bær 'farm') is due to the name interpreted to be the motherfarm in Vik. The farm is situated where the Bøadalen valley flattens a bit, and where the fertile till takes over for the delta deposits further down the valley. Other things that counted when the first people settled in Vik, was to find a place with a certain distance to the fjord in case of pirates, as well as a relatively short way to the mountains where they could hunt and fish and later keep their cattle in summer. The Bø farms have got their spring farms in the mountain slope west of the farms, and their mountain farms at Målsete. Earlier they were in Dalbotn, but moved south to Målsete when the Hønsi people stopped using their rights there.
Map

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

2001

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

2001

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

Frå Bø

2001

Frå Bø

Frå Bø

2001

Frå Bø
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway