Fjærestad

Pron. "fje:resta:, "fjersta; surname Fjærestad; Am. Fjerstad, Fjerestad.

Namnet kjem kanskje av kvinnenamnet Fjorleif. Etterleddet 'stad' tidfester garden til vikingtids alder. Garden har frå gammalt stølar på Fjærestadstølen og Hovden, begge i lii rett ovafor garden.
The name Fjærestad may arrive from the woman's name Fjorleif. The last part, stad 'place', dates the farm to the Viking age (800-1050 AD). The Fjærestad farms originally have their spring farms at Fjerestadstølen and mountain farms at Hovden.
Map

Fjærestad. Bnr 4) Brennene

2001

Fjærestad. Bnr 4) Brennene

Fjærestad sett frå Bøadalslii aust

2001

Fjærestad sett frå Bøadalslii aust

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

2001

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg
o
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Index pages: Photo | Farms | Mtn. farms