Fjærestad

Pron. "fje:resta:, "fjersta; surname Fjærestad; Am. Fjerstad, Fjerestad.

Namnet kjem kanskje av kvinnenamnet Fjorleif. Etterleddet 'stad' tidfester garden til vikingtids alder. Garden har frå gammalt stølar på Fjærestadstølen og Hovden, begge i lii rett ovafor garden.
The name Fjærestad may arrive from the woman's name Fjorleif. The last part, stad 'place', dates the farm to the Viking age (800-1050 AD). The Fjærestad farms originally have their spring farms at Fjerestadstølen and mountain farms at Hovden.
Map

Fjærestad. Bnr 4) Brennene

2001

Fjærestad. Bnr 4) Brennene

Fjærestad er gardane og husa på bortsida av elva Hopra. Nederst i biletet, ved riksvegen, er Tistel. Sett frå Bøadalslii aust.

Fjærestad is the farms and houses on the far side of the river Hopra. At the bottom of the picture, close to the road, is Tistel.

2001

Fjærestad er gardane og husa på bortsida av elva Hopra. Nederst i biletet, ved riksvegen, er Tistel. Sett frå Bøadalslii aust.

Fjærestad is the farms and houses on the far side of the river Hopra. At the bottom of the picture, close to the road, is Tistel.

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

2001

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway