Rosheim

Utt. "ro:sai:m; etternamn Rosheim; am. Rosheim.

Namnet Rosheim er ikkje sikkert tolka. Garden har fjellstl i Ygnesdal saman med Tryti og to bruk p Hnsi. Vrstlen Rosheimstlen ligg i lii rett over garden.
The name Rosheim is not fully interpreted. The two Rosheim farms have got their mountain farm in Ygnesdal together with Tryti and two Hnsi farms. The spring farm is Rosheimstlen, situated just west of Rosheim in the mountain slope.
Kart

Rosheim fr Ovriseggi

10. oktober 2004

Rosheim fr Ovriseggi

Rosheim sett fr Badalslii

2001

Rosheim sett fr Badalslii

Oversikt: Badalen sett fr Veberg

2001

Oversikt: Badalen sett fr Veberg
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar