Espesete

Pron. "espese:te; surname Espeseth.

Espesete (av gno. espi 'stad der det veks osp') er nok den yngste av gardane på Bøadalen. Kanskje har han opphavleg vore støl, utan at etterleddet 'sete' er noko prov for det.
Espesete (from ON espi 'place where aspen grows' and setr, set 'farm or summer farm') is probably the youngest of the farms in the Bøadalen valley.
Map

Espesete frå Ovriseggi

October 10th 2004

Espesete frå Ovriseggi

Espesete

October 13th 2003

Espesete

Espesete sett frå Midlangseggi

2001

Espesete sett frå Midlangseggi

Espesete. Bnr 2)

2001

Espesete. Bnr 2)

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg

2001

Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway