Holstad

Pron. 'holsta; surname Holstad; Am. Holstad.

Holstad (truleg av gno. hóll 'haug') høyrer til ei gruppe av gardsnamn som dukka opp i vikingtidi. Bnr. 1 har vore ein av dei største gardane i Vik i fleire hundreår. Holstad-gardane har vårstølar på Holstadstølen og Kålsete og fjellstølar i Dueskaret og Myrkves-Grøndalen.
Holstad (ON hóll 'hill' and staðr 'place') belongs to a group of farm names that were popular in the Viking age (800-1050 AD). Bnr. 1 has been one of the biggest farms in Vik the latest centuries. The Holstad farms have got their spring farms at Holstadstølen and Kålsete, and their mountain farms in Dueskaret and Myrkves-Grøndalen.
Map

Mikkjeltunet (bnr 29/2), Holstad. Det gamle klyngjetunet på Holstad låg her før jordskiftet i 1886.

November 24th 2006

Mikkjeltunet (bnr 29/2), Holstad. Det gamle klyngjetunet på Holstad låg her før jordskiftet i 1886.

Bruk på Holstad

June 4th 2006

Bruk på Holstad

Holstad sett frå Midlangseggi

2001

Holstad sett frå Midlangseggi

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet

2001

Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway