Grnsberg

Utt. 'grnsberg; etternamn Grnsberg; am. Gronsberg.

Namnet Grnsberg har truleg samanheng med gno. gren 'dyrehi'. Garden lg lenge yde etter Svartedauden, men vart teken opp som husmannsplass under Hove p 1600-talet. Vr- og sommarstlen til Grnsberg er Flateng.
The name Grnsberg probably is related to ON gren 'animals lair'. Grnsberg was abandoned after the Black death, but was populated as a cotter's farm under Hove in the 17th century. Grnsberg's spring- and summer farms are Flateng.
Kart

Seljadalen fr Daurmlsnipa

10. juli 2008

Seljadalen fr Daurmlsnipa

Grnsberg

8. juni 2004

Grnsberg

Grnsberg

15. mai 2002

Grnsberg

Nrbilete av Grnsberg

2001

Nrbilete av Grnsberg

Oversikt: Seljadalen sett fr Pridla

2001

Oversikt: Seljadalen sett fr Pridla
All pictures on this page are Torstein Hnsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hnsi 2001
Torstein Hnsi .:. N-6893 Vik i Sogn, Norway .:. (+47) 41 61 18 68 .:. Indekssider: Foto | Gardar | Stølar