Vangsnes

Pron. "vaongsne:s; surname Vangsnes; Am. Wangsness, Vongsnes, Vangsness, Wangsnes.

Vangsnes har truleg namnet etter Vangsen 'plogskjeret', eit skjer i sjøen utafor Vangsnes. I eldre tid var det tre klyngjetun på Vangsnes: Indreneset, Midtun og Ytreneset. Stølane til Vangsnes er Kallbakk, Kleivadalen, Endresete, Godstøl og Gjelet.
Vangsnes has probably got it's name from Vangsen 'the ploughshare', a sunken rock in the fjord off Vangsnes. Nes is 'point'. In the older days there were three distinct house clusters at Vangsnes: Indreneset, Midtun and Ytreneset. The summer farms belonging to the Vangsnes farms are Kallbakk, Kleivadalen, Endresete, Godstøl and Gjelet.
360° panorama
Map

Vangsnes. Fridtjovstatua.

2001

Vangsnes. Fridtjovstatua.

Vangsnes kyrkje.

2001

Vangsnes kyrkje.

Oversikt: Vangsneshalvøyna frå Flategalden

2001

Oversikt: Vangsneshalvøyna frå Flategalden
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway