Stadheim

Pron. staim; surname Stadheim; Am. Stime, Stimes, Stadem, Stadheim.

Stadheim (gno. *Staðheimr - den framstikkande heimen) var frå gammalt av ein rik gard, med mange gravhaugar. Jon Stål, lendmann i Sogn, som er nemnd i Sverresoga, skal ha hatt tilknytning til Stadheim. Ein gravhaug på Stadheim heiter Stålhaugen, og eit uttrykk i Vik skal ha vore at nokon var ein 'Staol-Jo' viss han var strid og gjekk mot overmakti. Stadheims-gardane har vårstøl på Steimsstølen/Notesete og fjellstølar på Øyasete og Tuftahaugen.
Stadheim was a rich farm in the middle ages, with many burial mounds. Jon Stål was a man mentioned in the Sverre saga of the 11th century, who had relatives at or lived at Stadheim. A burial mound at Stadheim is still called Stålhaugen (the Stål mound), and it was a saying in Vik up to modern times that someone was a Staol-Jo if they stood up against a greater opponent. The Stadheim farms have their spring farms at Steimsstølen/Notesete and their summer farms at Øyasete and Tuftahaugen.
Map

Bruket Neipe på Stadheim, sett frå Fossfjellet.

June 8th 2004

Bruket Neipe på Stadheim, sett frå Fossfjellet.

Stadheim sett frå Varpet

April 21st 2002

Stadheim sett frå Varpet

Stadheim. Bnr 17) Neipe

2001

Stadheim. Bnr 17) Neipe
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway