Seim

Pron. sai:m; surname Seim; Am. Sime, Simons.

Seim (gno. *Sæheimr 'Sjøheimen') skal etter namnet å dømma vera rydda kring vikingtidi. På 1600- og 1700-talet vaks det fram eit strandsitjarmiljø på Seimsøyri, som no heiter Vetløyri (sjå der). Seims-gardane har vårstøl på Skorge og fjellstøl på Nyastøl.
Seim (ON *Sæheimr 'Sea Home') is believed to have been populated first in the Viking age, i.e. 800-1050 AD. In the 17th and 18th centuries a small hamlet of poor landless fishermen and craftsmen developed at Seimsøyri, now called Vetløyri. The Seim farms have their spring farms at Skorge and their summer farms at Nyastøl.
Map

Seimstunet

February 23rd 2004

Seimstunet

Seim sett frå Gunnarsete. Husa lengst vekke høyrer til Tenål.

Seim seen from Gunnarsete. The houses further away belong to Tenål.

2001

Seim sett frå Gunnarsete. Husa lengst vekke høyrer til Tenål.

Seim seen from Gunnarsete. The houses further away belong to Tenål.

Seimstunet sett frå Tenålsmarki. I bakgrunnen fengslet og ein del av Vange.

The Seim house cluster viewed from Tenålsmarki. In the background we see the prison and part of Vange.

2001

Seimstunet sett frå Tenålsmarki. I bakgrunnen fengslet og ein del av Vange.

The Seim house cluster viewed from Tenålsmarki. In the background we see the prison and part of Vange.

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen

2001

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway