Vange

Pron. "vaongje; surname Vange; Am. Vange, Wange.

Vange (gno. vangr 'grasgrodd slette') er ein av dei eldre gardane i Vik. Vangs-gardane har opphavleg fjellstøl på Hang, men eit par bruk har stølsrett på Preststølen i Vikjadalen. Vårstølane ligg på Seljane.
Vange (ON vangr 'flat meadow') is one of the older farms in Vik. The Vange farms originally have their summer farms at Hang, but a couple of the farms now have summer farms at Preststølen. The spring farms are situated at Seljane.
360° panorama
Map

Tillischgarden på Vange

May 25th 2003

Tillischgarden på Vange

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen

2001

Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen

Vangstunet frå Varpet

2001

Vangstunet frå Varpet
All pictures on this page are © Torstein Hønsi.
www.vikjavev.no - Torstein Hønsi © 2001
Torstein Hønsi - N-6893 Vik i Sogn, Norway