Bilete frå Vik i Sogn, publiserte på Vikjavev.no

Tittel Tekst
Mannsbane Mannsbane er det bratte fjellpartiet på nord- og vestsida av Ygnesdalsfjellet. I Bygdabok for Vik står det at ein rjupeskyttar skal ha rent utfor der på ski i gamle dagar, og at namnet kjem av det. Ein annan stad (som eg ikkje hugsar) står det at nokre eksingedøler fall utfor fjellet og drap seg då dei skulle til Sogn og kjøpa korn under uåra på 1660-talet. Sett frå Rivedalen. Heilt til venstre ser me Ygnesdalsvarden, til høgre Skjelinganosi.
Fjellrype Fjellrype
Frå Holstadmarki Frå Holstadmarki
Vegen opp til Haldorslifossen Vegen opp til Haldorslifossen eller Sleipefossen. Det går ein skogsveg heilt opp til fossen. Gå opp til skytebana på Tenne og ut på den. Viss du fortsatt er i live ser du ein skogsveg som tek opp til venstre, og den er det berre å følgja heilt til endes.
Vik på slutten av istida Slik kan Vik ha sett ut frå Tenålsmarki på slutten av siste istid, i følgje ei halvkvalifisert gjetning av ein geologistudent. Me veit at sjøen gjekk opp til Tryti og Stadheim/Teigane. Ved Stadheim har det vore eit stort delta som hang saman med Bleiehaugen ovanfor Hovekyrkja. Etter at isen forsvann for ti tusen år sidan heva landet seg raskt, elvane skar seg ned i deltaet og danna dei terrassane me ser i dag.
Liasete Liasete
Flaum i Gildhusdammen Flaum i Gildhusdammen
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Årebotnvatnet Årebotnvatnet
Haust på fjellet Haust på fjellet. Ved Målsete.
Telttur ved Hestavatnet Telttur ved Hestavatnet
Esefjorden Esefjorden, frå stien opp til Keipen.
Valahola Valahola, fjellstølen til to bruk i Refsdal og eitt i Orvedal
Frå Tjugum, Balestrand Frå Tjugum, Balestrand
Undredal, Aurland kommune Undredal, Aurland kommune
Gildhusdammen Gildhusdammen
Vange Vange
Staren syng på Voll Staren syng på Voll
Morgon på pendlarferja Morgon på pendlarferja
Is på Ovrisvatnet Is på Ovrisvatnet
Telegrafhytta ved Svartavatnet Telegrafhytta ved Svartavatnet
Nyastøl på Seimsfjellet Nyastøl på Seimsfjellet
Frå Kallbakk Frå Kallbakk
Kongshaug Kongshaug
Haldorslifossen Haldorslifossen eller Sleipefossen midt på biletet.
Under Haldorslifossen Under Haldorslifossen eller Sleipefossen.
Haldorslifossen frå baksida Haldorslifossen frå baksida
Hang og Nummestolane Hang og Nummestolane
Skodda slepper taket Skodda slepper taket
På toppen av Vindreken På toppen av Vindreken
Frå Grisagrø Frå Grisagrø
Frå Grisagrø Frå Grisagrø
På veg opp egga til Vindreken På veg opp egga til Vindreken
Dragsvik, Hella og Vangsnes frå Tjuatoten Dragsvik, Hella og Vangsnes frå Tjuatoten
Vetlefjorden og Fjærlandsfjorden frå Tjuatoten Vetlefjorden og Fjærlandsfjorden frå Tjuatoten
Esebotnen og Vindreken frå Tjuatoten Esebotnen og Vindreken frå Tjuatoten
Panorama frå Tjuatoten Panorama frå Tjuatoten
Det vårast på fjellet Det vårast på fjellet
Frå Kyrelvi Frå Kyrelvi
Rovfugltuve på Havren Rovfugltuve på Havren. Heilt frampå kanten er det ei stor grasdekt tuve der det ligg kvit dun, restar av lomhundar og anna. Nokon har sete her og gjødsla godt over lang tid...
Bungane og Hillerane frå Havren Bungane og Hillerane frå Havren
Framfjorden Framfjorden frå Havren
Framfjorden frå Havren Framfjorden frå Havren
Skjelinganosi Skjelinganosi
Blåne bak blåne Blåne bak blåne. Frå Rivedalen.
Hytte i Rivedalen Hytte i Rivedalen
Moahaugane Moahaugane
Frå Varpet Skodde og sol. Frå Varpet.
Frå Fjærland Frå Fjærland
Nordlys frå Moahaugane Nordlys frå Moahaugane
Etter stormen Stormen Tor har utradert vegen ved Ovrisvatnet.
Verstasjonen på Voll 31.7 °C på Voll i dag, og dermed sette verstasjonen ny pers. Den første stasjonen var sett opp i 2003. Dagens verstasjon er ein Davis Vantage Pro, same typen som mange skular i Noreg har sett opp, og som me har sett opp på Vik Skisenter. Han står i sola, men termometeret er beskytta av ein sylinder med kvite kjøleribber. Ei solcelledriven vifte inni syter for at lufta sirkulerer gjennom sylinderen. Målingane samsvarar godt med eit vanleg termometer på skuggesida av huset. Den svarte sylinderen på toppen er nedbørsmålaren. Om vinteren set eg på eit varmeelement slik at snøen smeltar og vert registrert på rett måte.
Nedre Holane Nedre Holane
Øvste Holane Øvste Holane
Framfjorden Framfjorden
Utsikt mot Framfjorden frå Øykjaskori Utsikt mot Framfjorden frå Øykjaskori
Framfjorden Framfjorden
Utsikt mot Hola og Raudsteinane Utsikt mot Hola og Raudsteinane
Matstopp ved Øykjaskori Matstopp ved Øykjaskori
Taubanehuset Taubanehuset ved Gamlagruva på Le
Trafostasjon ved Gamlagruva på Le Trafostasjon ved Gamlagruva på Le
Inngangen til Gamlagruva på Le er rasa saman Inngangen til Gamlagruva på Le er rasa saman
Navstuvar på Le Navstuvar på Le
Tunet på Le Tunet på Le
Bungane Bungane sett frå Le
Stølen Hillerane sett frå Le Stølen Hillerane sett frå Le
Mylla i Framfjorden Mylla i Framfjorden sett frå Le
Øvste Holane Øvste Holane
Blåstrupe Blåstrupe, ved Målsete
Fyrste snjoen Fyrste snjoen etter jonsok kom allereie 29. juni.
Jonsok i Kålhagen Jonsok i Kålhagen
Kveldssol over Fossfjellet Kveldssol over Fossfjellet
Graving Anders har funne ei brukande helle
Tubbesete Tubbesete, heimestølen til Liktvorane
Frå Bøeggi Frå Bøeggi mot Balestrand og Fjærlandsfjorden
Blomstrande apal Blomstrande apal på Voll
Utløe på Abnastøl Utløe på Abnastøl
Skadvatnet eller Hoprevatnet Skadvatnet eller Hoprevatnet på Liabakken. I bakgrunnen Fossfjellet.
Lifjorden, Hyllestad Lifjorden, Hyllestad. Sett sørvestover med Risnesnipa til høgre.
Gygrekjeften Gygrekjeften med Hyllestad i bakgrunnen
Alden sett frå Lihesten Alden sett frå Lihesten
Frå Hyllestad Frå Hyllestad
Skodde ved Gavlavatnet Skodde ved Gavlavatnet
Kanotur, Stølsdammen Kanotur, Stølsdammen
Padleturen er i gong Padling på Solrenningsvatnet
Ankomst Dunevollen Ankomst Dunevollen
Heilo, Ygnesdalsfjellet Heilo, Ygnesdalsfjellet. I bakgrunnen skimtar me Fresvikbreen.
Frå Ennebakken Frå Ennebakken med utsikt over Seljadalen og Flatbygdi. Til høgre Rambera.
Seljadalen og Elvafossane Seljadalen med stien opp Elvafossane markert. Stien er rimeleg grei å fylgja, men det er ganske bratt i siste partiet.
Seljadalen Seljadalen sett frå Daurmålsnipa
Oversikt: Seljadalen Seljadalen frå Daurmålsnipa
Rype, Grindsledet Rype, Grindsledet
Rype, Grindsledet Rype, Grindsledet
Nygot Nygot sett vestover
Solvorn Solvorn, Luster kommune
Ornes Ornes, Luster kommune
Urnes stavkyrkje Urnes stavkyrkje, Luster kommune
Urnes stavkyrkje Urnes stavkyrkje, Luster kommune
Fabeldyret på Ornes Det kjende fabeldyret i den gamle stavkyrkjeportalen på Ornes, Luster kommune
Ygnesdal Ygnesdal
Opp frå Pyttane Opp frå Pyttane
Varde ved Skjelingavatnet Varde ved Skjelingavatnet
Haustgule ospetre Haustgule ospetre, Holstadmarki
Utsikt frå Holstadmarki Utsikt frå Holstadmarki
Utsikt frå Bleiehaugen Utsikt frå Bleiehaugen
Kyr på Bleiehaugen Kyr på Bleiehaugen på Hove
Hovskyrkja Hovskyrkja
Gavlavatnet Gavlavatnet
Dunevollen Dunevollen mot sørvest
Heim frå Dunevollen Heim frå Dunevollen
Kveldssol over Dunevollen Kveldssol over Dunevollen
Frå Ytste Helgadalsvatnet Frå Ytste Helgadalsvatnet
Ygnesdal Ygnesdal
Holskardvatnet Holskardvatnet med Holmen til venstre
Hallsetdalen Hallsetdalen
Hallsetdalen Hallsetdalen
Frå Dyregravbakkene Frå Dyregravbakkene ved Grensa
Bjønndalen Bjønndalen
Full fart på snjoen Full fart på snjoen
Frå Grøndalen Frå Grøndalen
Hegre Hegre (Ardea cinerea), Hønsidalen
Hegre Hegre (Ardea cinerea), Hønsidalen
Fyrjaeggi og Muravatnet Fyrjaeggi og Muravatnet sett frå Vetlafjellet
Seljane Seljane
Seljane Seljane
Seljadalselvi Seljadalselvi med Daurmålsnipa i bakgrunnen
Eli og Torstein gifter seg Eli og Torstein gifter seg
Indrefjorden Indrefjorden frå Morki
Grilling på Limmesand Grilling på Limmesand
Grilling på Limmesand Grilling på Limmesand
Vik frå Storesvingen Vik frå Storesvingen
Vipe Vipe
Kvitt og svart lam Kvitt og svart lam
Utsikt frå Varpet Utsikt frå Varpet
Ivar den frøkne Ivar den frøkne, Skjelinganosi
Utløe i Tenålsmarki Utløe i Tenålsmarki
Fossekall Fossekall
Snjomælaravlesing Snjomælaravlesing
Ivar ved Nygot Ivar ved Nygot. I bakgrunnen Karihaugen og fjella i Arnafjorden.
Skodde ovafor Limmesand Skodde ovafor Limmesand
Skiene på Skihaugen Skiene som Ivar G. Tistel brukte då han gjekk på friaføter tidleg på 30-talet. Plassen har vorte heitande Skihaugen og ligg rett ovafor Limmesand, nedanfor Skredhaugen.
Frå Nyastøl Frå Nyastøl
Frå Nyastøl Frå Nyastøl
Frå Lomsli Frå Lomsli
Snøfok på Fossfjellet Snøfok på Fossfjellet
Snøfok i Ygnesdalshamrane Snøfok i Ygnesdalshamrane
Skigåar ved Liasete Skigåar ved Liasete
Kleven ovafor Unnardal Kleven ovafor Unnardal
Utsikt frå Leikangersida Utsikt frå Leikangersida
Balestrand Balestrand
Vangsnes Vangsnes sett frå Saurdalen i Balestrand.
Frå Ygnesdalsfjellet mot Fossfjellet Frå Ygnesdalsfjellet mot Fossfjellet
Rim på Ygnesdalsvarden Rim på Ygnesdalsvarden
Målsete sett frå Ygnesdalsvarden Målsete sett frå Ygnesdalsvarden. Fresvikbreen i bakgrunnen.
Månen Månen
Frå Hestavatnet Frå Hestavatnet
Lauvmeis Lauvmeis
Mikkjeltunet (bnr 29/2), Holstad Mikkjeltunet (bnr 29/2), Holstad. Det gamle klyngjetunet på Holstad låg her før jordskiftet i 1886.
Frå Ygnesdalshamrane Frå Ygnesdalshamrane sett nord-austover
Målsetvatnet Målsetvatnet
Rein på Sopande Rein på Sopande
Reien beitar Reien beitar, Sopande
Reinsbukk Reinsbukk, Sopande
Anders ser til hytta Anders ser til hytta
Heimsta Ovrisvatnet Heimsta Ovrisvatnet
Slokkadalen på Hønsi Haustfargar i Slokkadalen på Hønsi
Skarv Skarv, Vangsnes
Thune-hytta Elihytta med ny sengebu
Vik frå Kyrelvstupet Vik frå Kyrelvstupet
Sauesanking Sauesanking i Pyttane
Dunevollen Dunevollen revisited
Blåbær Blåbær, Dunevollen
Naturleg bru Naturleg bru over elvi mellom Vetledunevollvatnet og Gavlavatnet
Leik med vatn Vevmeistaren leikar seg med drikkevatnet
Molte Molte, Dunevollen
Sylvarnesdalen Sylvarnesdalen sett mot vest
Sylvarnesdalen Sylvarnesdalen sett mot aust
Utsyn over Sylvarnesdalen Utsyn over Sylvarnesdalen
Vetlesand Vetlesand frå Blånipa
Nessane Nessane frå Blånipa
Frå Kleivfjellet Utsikt frå Kleivfjellet. Til høgre ser me bortaste Fagerdalsvatnet, bakom det skjer Fidnafjorden seg inn. Bak den den att, i midten av biletet ser me Vatnavotni. I himmelsyet Skjelinganosi.
Frå Åkrevikfjellet Frå Åkrevikfjellet nedover Vøvringadalen. Me ser Solrenningsvatnet og so vidt Stølsdammen.
Vik frå MS Sylvarnes Vik frå MS Sylvarnes
Otterskreda Otterskreda
Vollaviki Vollaviki
Fossen ovafor Sylvarnes Fossen ovafor Sylvarnes
Molteplukking Molteplukking, Sylvarnesdalen
Sylvarnesdalen Sylvarnesdalen
Regn på Bøadalen Regn på Bøadalen
Solnedgang på Fossfjellet Solnedgang på Fossfjellet
Lavvoar ved Vassøyane Lavvoar ved Vassøyane
Skysskarar i Vassøyane Skysskarar i Vassøyane
Regnboge over Skjelingen Regnboge over Skjelingen
Raudberget Solnedgang på Raudberget
Ivar i Rappen Ivar i Rappen
Ved Nyavatnet Ved Nyavatnet
Frå Jørendalseggi Frå Jørendalseggi. Me ser frå venstre Langavatnet (Langedalsvatnet), Vetledalen og Skogøydalen som går over i Jørendalen.
Langavatnet Langavatnet (Langedalsvatnet) sett frå Jørendalseggi.
Stølen Hestfjellet Stølen Hestfjellet
Stølen Hestfjellet Høge kjellarmurar på stølen Hestfjellet
Overheng Overheng ved Hestfjellet
Dagvatnet Dagvatnet sett mot sørvest
Pause ved Dagvatnet Pause ved Dagvatnet
Stølen Hest Stølen Hest. I bakgrunnen Oppigardane i Indrefjorden og Hola i Framfjorden.
Betenkt mann Betenkt mann med gevir
Revebjølle Revebjølle (Digitalis purpurea), Fossesete
Kristianhus Kristianhus båtmotormuseum
Kvassdalen Kvassdalen
Linerlereir Linerlereir med ungar
Linerle Linerle, Nonhaugen til Ygnesdal
Jonsokbål Jonsokbål på Kålsete
Sprakabål på Hang Sprakabål på Hang
Rafting på Voss Rafting på Voss
Utdrikningslag Tux Utdrikningslag Tux. Frå Setebakken.
Utdrikningslag på Hang Utdrikningslag på Hang
Turbogrilling Turbogrilling
Rafting på Voss Rafting på Voss
Bøadalen frå Bøeggi Bøadalen frå Bøeggi
Fellesfjøsen Fellesfjøsen og Hovskyrkja
Brekketunet Brekketunet
Hagen Hagen (Brekkehagen)
Bruk på Holstad Bruk på Holstad
Hopperstad Hopperstad
Tryti Tryti
Hatlekolane og Skjørvo Hatlekolane og Skjørvo
Klabbeføre Klabbeføre ved Svelgen
Fotografering Oddgeir fotograferer rype
Frå botnen av Muravatnet Frå botnen av Muravatnet. Me ser elvi som rann frå det gamle Jøvatnet og ned i Endredalen.
Jashaugbu Jashaugbu
Øvstedalen Øvstedalen, Fresvikjordalen
Nedstedalen Nedstedalen, Fresvikjordalen
På ski i Muravatnet På ski på botnen av Muravatnet. I bakgrunnen det tidlegare Jøvatnet som no er nørdste delen av Muravatnet.
Rype i flukt Rype i flukt, Muravatnet
Vollafjellet Nedsta og Øvsta Vollafjellet
På ski i kveldssol På ski i kveldssol
Storspove Storspove (Numenius arquata), Voll.
Steinskvett Steinskvett (Oenanthe oenanthe), Nygot.
Nygot Nygot
Frå Nygot Frå Nygot
Stare Stare (Sturnus vulgaris), Hønsi
Trolladalen Trolladalen under Valanipa
Valahola Valahola og Valanipa
Endredalen Endredalen med dammen
Gravotn Gravotn
Frå Haukabergfjellet Frå Haukabergfjellet. Me ser Orvedal, Ovri og Stadheim.
Orvedal Orvedal sett frå Haukabergfjellet
Hallrynjo Hallrynjo frå Haukabergfjellet
Ovri Ovri frå Haukabergfjellet
Stedje Stedje frå Haukabergfjellet
Undi Undi frå Haukabergfjellet
Sendedal Sendedal
Frå Hang Frå Hang
Bjørker på Moahaugane Bjørker på Moahaugane
Fosse og Åse Fosse og Åse frå Klyv
Kveldssol i Ovrisfjellet Kveldssol i Ovrisfjellet
Måneskin i Ovrisfjellet Måneskin i Ovrisfjellet
Hytter i Skjelingen Hytter i Grønebotnen ved Skjelingen
Rein Rein på Ramslifjellet
Rein Rein på Ramslifjellet
Avslørt! Her vart fotografen avslørt av knirkande snø
Rein Rein på Ramslifjellet
Rein Rein på Ramslifjellet
Rein Rein på Ramslifjellet
Reinen - fjellets kyr Reinen, fjellets kyr. Dei er ikkje so tøffe utan horn!
Rein - gruppebilete Rein - gruppebilete
Fint føre Fint føre på Ramslifjellet, med 10 cm puddersnø oppå skaren
Kveldssol over Rambera Kveldssol over Rambera
Nyastøl Nyastøl på Seimsfjellet
Trollavatnet Trollavatnet på Seimsfjellet
Flatbygdi frå Kyrelvi Flatbygdi frå Kyrelvi
Bjørkeskog Bjørkeskog, Kleivadalen
Frå Kallbakk Frå Kallbakk
Kongshaug Kongshaug
Kallbakk Kallbakk
Kallbakk Kallbakk
Vangsnes Vangsnes
Fossekall Fossekall, Hopra
Fossekall Fossekall, Hopra
Utsikt frå Ygnesdalsfjellet Utsikt frå Ygnesdalsfjellet
Myrkves-Grøndalen Myrkves-Grøndalen
Rype Rype i Myrkves-Grøndalen
Ryper Ryper i Myrkves-Grøndalen
Sel i Myrkves-Grøndalen Sel i Myrkves-Grøndalen
Mønster i snøen Mønster i snøen, Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Vassdalane Vassdalane
Hestavollane Hestavollane
Ygnesdalsnovi Ygnesdalsnovi
Øvste Nummedalsstølen Øvste Nummedalsstølen
Snøfok på Rambera Snøfok på Rambera
Rambervarden Rambervarden
Rambervarden Pause i kulden, Rambervarden
Spettmeis Spettmeis (Sitta europaea). Gildhus.
Raudstrupe Raudstrupe (Erithacus rubecula). Gildhus.
Raudstrupe Raudstrupe, Gildhus.
Ygnesdal Ygnesdal
Opp frå Pyttane Til fots opp frå Pyttane
Opp frå Pyttane Opp frå Pyttane
Flatfjellet På ski over Flatfjellet
Månen Månen står opp over Ovriseggi
Flaum Flaum i Hønsigrovi
Vik sett frå Pridla Vik sett frå Pridla
Svein og Ole på Pridla Svein og Ole på Pridla
Frå Ovriseggi Frå Ovriseggi
Klype Selmur i Klype
Frå Brekka Frå Brekka
Gróv på Kålsete Gróv på Kålsete
Frå Dunevollen Frå Dunevollen
Frå Bøaeggi Frå Bøaeggi
Hestar på Midlang Hestar på Midlang
Haust på Voll Haust på Voll
Sauasanking Sauasanking. Heimsta Tverrelvi.
Reinsflokk Reinsflokk. Ved Hestavatnet.
Reinen drikk Reinen drikk. Ved Hestavatnet.
Reinen parar seg Reinen parar seg. Ved Hestavatnet.
Fyrste frostnatt Fyrste frostnatt på fjellet. Rim på molteblad i Løypa.
Frosk Frosk. Ygnesdal.
Sauasanking Sauasanking i Pyttane
Tyrste sauer Tyrste sauer
Sauasanking Sauasanking. Flatfjellet.
Vassdalane Vassdalane frå Sopande
Strå i vatn Strå i vatn. Sopande bak.
Fiskar ved Hoprevatnet Fiskar ved Hoprevatnet / Skadvatnet på Liabakken.
Frå Rivedalen Frå Rivedalen
Uver på Sognefjorden Uver på Sognefjorden
Rype Rype. Fossfjellet.
Vatnet på Fossfjellet Vatnet på Fossfjellet
Lav Lav (Cladonia sp.). Fossfjellet.
Årebotnvatnet Årebotnvatnet
Kveldssol og skodde Kveldssol og skodde. Fossfjellet.
Fiskar i solnedgang Fiskar i solnedgang. Fossfjellet.
Dyregrav på Fossfjellet Dyregrav på Fossfjellet
Sporv Sporv (sivsporv?). Vøvringadalen.
Bru ved Ålrekstølen Bru ved Ålrekstølen/Vøvringen
Padling Padling på Solrenningsvatnet
Padling Padling på Solrenningsvatnet
Steinslandsstølen Steinslandsstølen sett frå Solrenningsvatnet
Dunevollen Dunevollen med Vaskevatnet i framgrunnen. Fagerdalsnipi bak.
Smålom Smålom (Gavia stellata). Vaskevatnet. Minst tre fuglar heldt til på vatni rundt Dunevollen denne dagen.
Dunevollområdet Dunevollområdet
Fagerdalsvotni Fagerdalsvotni sett frå Orren
Finnafjorden Finnafjorden sett frå Orren
Myrull Myrull på Orren
Vøvringadalen Vøvringadalen sett frå Orren. I framgrunnen Budeievatnet, i bakgrunnen Vøvringavatnet / Solrenningsvatnet og Stølsvatnet.
Middagsmat Middagsmat på Dunevollen
Gråhegre Gråhegre (Ardea cinerea). Modalen.
Turstart Dunevollturen 2005 er offisielt starta. Stølsvatnet.
Solrenningsvatnet Solrenningsvatnet
Bjønndalen Bjønndalen
Myrkdalen Myrkdalen
Pause på Bjørndalskamben Pause på Bjørndalskamben
Take me home, James! Take me home, James!
Sel i Åsdalen Sel i Åsdalen
Frå Grautaleitet Frå Grautaleitet
Rast ved Langavatnet Rast ved Langavatnet / Langedalsvatnet
Turbilde frå Fossen Turbilde frå Fossen i Helledalen
Frå stølsvegen til Hallsete Frå Skreene på stølsvegen til Hallsete
Vetle Askjelldalsvatnet Vetle Askjelldalsvatnet
Selhammaren Selhammaren med Vassøyane/Raudbergvatnet og Raudberget
Finnafjorden Blues Finnafjorden Blues
Frå Tundalen Frå Tundalen
Nonhaug Nonhaug sett frå Tundalen
Stølen Tundalen Murane på stølen Tundalen. I bakgrunnen Tundalsnipa og Nonhaug.
Skred i Tundalen Skred i Tundalen
Rast i Tundalen Rast i Tundalen ved oppstigninga mot Rjupeskard
Rast i Tundalen Rast i Tundalen ved oppstigninga mot Rjupeskard
Vassosvatnet Vassosvatnet
Bru ved Vassosen Bru ved Vassosen
Ovafor Øvstedalen Frå stølsvegen til Øvstedalen
Fresvikvarden Fresvikvarden. Høgre armen peikar mot Fresvik, og venstre armen mot Øvstedalen.
Vatn ved Leitet Vatn ved Leitet i Fresvikjordalen
Jashaugbu Jashaugbu
Jashaugbu Jashaugbu
Fresvikjordalen Fresvikjordalen sett frå Leitet. I framgrunnen stølen Øvstedalen, i bakgrunnen Prestnosi.
Grusbankar Grusbankar i Øvstedalsvatnet i Fresvikjordalen
Øvstedalen Øvstedalen i Fresvikjordalen
Skinbotnen Skinbotnen ovafor Sendedal
Frå Sendedal Frå Sendedal
Frå Ennebakken Frå Ennebakken
Frå Ennebakkfjellet Frå Ennebakkfjellet
Rype Rype. Daurmålsnipa.
Seljadalen Seljadalen sett frå Daurmålsnipa
Frå Daurmålsnipa Utsikt frå Daurmålsnipa. Sjå og panorama.
Frå Daurmålsnipa Mot søraust frå Daurmålsnipa
Vabbar elvi Vabbar elvi ovafor Elvafossane
Opp mot Grindsledet Opp mot Grindsledet
Utsikt frå Grindsledet Utsikt frå Grindsledet
Issoleie Issoleie (Ranunculus glacialis). Nummestolane.
Ytstevarden Ytstevarden er 1640 m o. h. og høgste punktet i Vik kommune.
Rast ved Ytstevarden Rast ved Ytstevarden
Beine vegen heim Beine vegen heim. Frå Stuasetbotnen.
Klimpen Klimpen
Lomslitjørni Lomslitjørni. Det skal ha halde seg lom i denne tjørni, og det har gitt namn til stølen Lomsli. Lomen var ned i fjorden og fiska. Den siste lomen vart skoten.
Skjelingavatnet Skjelingavatnet frå Løypa
Skaret ovafor Hella Skaret ovafor Hella i Leikanger
Vik frå Rudstølen Vik frå Rudstølen
Sværafjorden Sværafjorden
Vassvarden Vassvarden. Me ser Vik bak til venstre.
Storholten Storholten
Holmen Holmen, Balestrand sentrum
Bringebærtunnelar Bringebærtunnelane på Hønsi. Speglvendt.
Turvollhaugen Turvollhaugen / Klukjen. Gamal støl som høyrde til Turvoll.
Snøbru Snøbru ved Øvstedalshaugen
Øvstedalshaugen Varde på Øvstedalshaugen
Seljadalsbotnen og Elvafossen Seljadalsbotnen og Elvafossen
Turvollhaugen Turvollhaugen / Klukjen
Øvstedal Øvstedal
Vetlestølen Vetlestølen, heimestøl til Dale
Sel på Vetlestølen Sel på Vetlestølen
Vetlestølen Vetlestølen, heimestølen til Dale
Vetle Rivedalen Vetle Rivedalen
Vetle Rivedalen Vetle Rivedalen. Siskardet bak.
Rivedalen Rivedalen
Frå Liabakken Frå Liabakken
Frå Bøeggi Frå Bøeggi
Storspove Storspove (Numenius arquata), Hopperstad
Vik frå Synshovden Vik frå Synshovden
Frå Midlang Frå Midlang
Frå Midlang Frå Midlang
Stølen Flateng Stølen Flateng
Frå Ovrisvatnet Frå Ovrisvatnet
Frå Øvstegalden Vik frå Øvstegalden
Preststølen Preststølen ovafor Midlang
Kvil i fjosdøri Kvil i fjosdøri
Gimmer med svart lam Gimmer med svart lam, Øykjahaugen på Hønsi.
Solnedgang Solnedgang bak Galden
Liktvorstølen Tubbesete Liktvorstølen Tubbesete
Juvik Juvik sett frå Flategalden ovafor Tubbesete
Vangsnes Vangsnes sett frå Flategalden ovafor Tubbesete
Orreleik Orreleik ovafor Limmesand
Soloppgang Soloppgang ovafor Limmesand
Morgon på Nygot Morgon på Nygot
Arnafjorden Arnafjorden sett frå kanten ved Saursete
Hola Hola sett ned gjennom Turdalen
Framfjorden Framfjorden
Kaien på Nese Kaien på Nese sett frå Krokeggi
På ski på Krokeggi På ski på Krokeggi
Otterskreda Otterskreda frå Krokeggi
Otterskreda Otterskreda
Varde på Krokeggi Inskripsjon på varden på Krokeggi
Telemarkkøyring Telemarkkøyring
Lomsli Lomsli
Grilling på Nygot Grilling på Nygot
Nygot Nygot
Skorge Skorge
Øyri Øyri frå Kyrelvstupet
Vik frå Brandholten Vik frå Brandholten
Algeoppblomstring Algeoppblomstring i Sognefjorden. Frå Brandholten.
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Vik frå Gunnarsete Vik frå Røysi ovafor Gunnarsete
Nesbøen på ski Nesbøen på ski. Kva gjer Gore-Tex-gamasjane i denne 70-tals-kolleksjonen?
Vangsnes Vangsnes frå nordsida
Bokfink Bokfink (Fringilla coelebs). Hopperstadmarki.
Sel på Gunnarsete Gamalt sel på Gunnarsete
Vassdrope Vassdrope. Gunnarsete.
Stølsveg Stølsvegen til Gunnarsete
Vårbekk Vårbekk. Hopperstadmarki.
Dunevollen Dunevollen
I solveggen Tuxa-brørne flæsjar utstyret i solveggen i Dunevollen.
Utsyn over Vøvringavatnet Utsyn over Ålrekstølen og Vøvringavatnet
Steinsel på Ålrekstølen Steinsel på Ålrekstølen
Drikkepause Drikkepause ved Steinslandsstølen
Ved Ålrekstølen Ved Ålrekstølen / Vøvringen
Hengeskavl Hengeskavl på Gavlen
Bjørk og fjell Bjørkebusker med Urdanipi bak. Dunevollen.
Over Stølsvatnet Over Stølsvatnet
Frå Høgeggi Frå Høgeggi mot Fossfjellet
Store-Grungjen Store-Grungjen
Bjønndalskamben Bjønndalskamben
Bjønndalskamben Bjønndalskamben. Mot Myrkdalen.
Bjønndalskamben Bjønndalskamben. Mot Holesvingane.
Ygnesdal Ygnesdal
Frå Vassbakkane Frå Vassbakkane
Rein på Ygnesdalsfjellet Rein på Ygnesdalsfjellet
Rein på Ygnesdalsfjellet Rein på Ygnesdalsfjellet
Mot Nese Mot Nese frå Ygnesdalsfjellet
Frå Ovrisfjellet Frå Ovrisfjellet
Ovrisfjellet Ovrisfjellet
Rein på Valanipa Rein på Valanipa
Utsikt frå Valanipa Utsikt frå Valanipa
Frå Valanipa Frå Valanipa
Rein Rein på Valanipa
Rein i solnedgang Rein i solnedgang
Utsikt frå Krakjen Utsikt frå Krakjen
Rein i Pyttabakkane Rein i Pyttabakkane
Frå Flatfjellet Frå Flatfjellet
Frå Grøndalen Frå Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Tussi Tussi
Liasete Liasete. Hovden i bakgrunnen.
Snjo Snjo. Liasethaugane.
Unnardal Unnardal
Jegrar Rypejegrar ved Vardhaugane
Rypejakt Rypejakt ved Lomsli
Snjo Snjo. Ved Unnardal.
Rypeflokk Rypeflokk i flukt
Saursete Saursete i måneskin
Svein i måneskin Svein i måneskin på Bungahaugen
Turfylgje Turfylgje på måneskinstur frå Storehaug til Framfjorden. Bungahaugen.
Tunnelopninga Mykje snjo utafor Storehaugtunnelen
Hestavollane Hytter på Hestavollane
Fresing Fresing ved Ovrisvatnet
Fres og brøytebil Fres og brøytebil med kolonne ved Vassdalsskaret
Fossfjellet Fossfjellet dekka i fòksnjo
Ygnesdalsnovi Ygnesdalsnovi
Sopande Sopande
Vassdalsskaret Attfoken veg i Vassdalsskaret
Snjomælaren Svein og Tussi les av snjomælaren
Bekk i moseteppe Bekk i moseteppe
Foss mot Ygnesdalen Foss mot Ygnesdalen
Frå Høgeggi mot Høgelii Frå Høgeggi mot Høgelii
Frå toppen av Hestagjelet Frå toppen av Hestagjelet
Holme i Kringlevatnet Holme i Kringlevatnet
Isflak Isflak i haustfargar
Myrull Myrull mellom Hestavatnet og Kringlevatnet
Myr ovafor Svartavatnet Myr ovafor Svartavatnet
Ned i myrullskogen Ned i myrullskogen
Sopp ved stein Sopp ved stein
Foss i Ygnesdalen Foss nedanfor brua i Ygnesdalen
Raud lyng Raud lyng i Ygnesdalen
I motvind Svein og Tussi motvind og motlys, Vassdalane.
Furu spirer Furu spirer 985 m o.h. ved Vassdalsskaret
Verstasjonen på Hestavollane Verstasjonen på Hestavollane. Statkraft eig og driv stasjonen, som sender resultat ein gong i timen via radio til Målsete kraftstasjon. Deretter går dataene til Gaupne og Oslo, som sender deler av dei til Vikjavev og internett.
Vevmeistarstova Vevmeistarstova på Voll i heldig lys
Hovskyrkja Hovskyrkja
Hovskyrkja Hovskyrkja i måneskin
Ygnesdal Ygnesdal
Ygnesdal Ygnesdal
Frå Flatfjellet Frå Flatfjellet
Stein på Seim Stein på Seim sett frå Vikøyri
Ovrisdalen Ovrisdalen
Bøadalen Bøadalen
Rosheim Rosheim frå Ovriseggi
Espesete Espesete frå Ovriseggi
Kvanndalen Kvanndalen
Muravatnet Muravatnet frå Lofringahaugane. Sjå ogso panorama.
Blåfjellet Blåfjellet frå Lofringahaugane
Kvanndalen Seli i Kvanndalen sett mot sørvest
Utsikt over Kvanndalen Utsikt over Kvanndalen
Båt ved Vangsnes Treskøyte ved ferjekaien på Vangsnes. Skøyta heiter Oline, er nyleg restaurert og høyrer heime i Vik.
Sauasanking Sauasanking. Krekane.
Dropar på strå Dropar på strå
Glipa i skydekket Glipa i skydekket i Ålrekdalen
Sel på Ålrekstølen Sel på Ålrekstølen (Vøvringen)
Bru over Ålrekelvi Bru over Ålrekelvi
Turlagstur ved Vollafjellet Turlagstur ved Vollafjellet
Frå Ennebakken Frå Ennebakken
Auff! heitt... Auff! heitt...
Vått på Dunevollen Vått på Dunevollen
Dunevollen Dunevollen
Ved Vøvringavatnet Ved Vøvringavatnet
Grautaleitet På veg over Grautaleitet
Kveld ved Kvilesteinsvatnet Kveld ved Kvilesteinsvatnet
Ved Rappavatnet Ved Rappavatnet
Åsdalen Åsdalen i regnver
Bad i Botna Bad i elvi Botna ved Åsdalen
Bad i Botna Bad i elvi Botna ved Åsdalen
Blåbær Blåbær
Gullris Gullris (Solidago virgaurea), Hallsetvatnet.
Noralv med lommelykt Noralv leikar seg med lommelykt
Ved Raudberget På veg opp til Raudberget
Fjellarve Fjellarve (Cerastium alpinum), Raudberget.
Frå Raudberget Frå Raudberget. Utsikt mot Selhammaren og Raudbergvatnet/Vassøyane.
Fresvikbreen frå Raudberget Fresvikbreen frå Raudberget
Njål på Raudberget Njål på Raudberget
Ned mot Selhammaren Ned mot Selhammaren
Elv ved Selhammaren Elv ved Selhammaren
Selhammarvatnet Selhammarvatnet
Selhammaren Selhammaren
Kvassdalen og Hola Kvassdalen (nærast) og Hola
Seltufter i Bjørndalen Seltufter i Bjørndalen
Bjørndalen Bjørndalen
Mot Myrkdalen Mot Myrkdalen frå Bjørndalskamben
Rype Rype på Bjørndalskamben
Uveret nærmar seg Uveret nærmar seg på Bjørndalskamben
Bjørndalen Bjørndalen frå Bjørndalskamben (1402 m o.h.)
Reinsbukk Reinsbukk, Bjørndalskamben.
To reinsbukkar To reinsbukkar i sprang, Bjørndalskamben.
To reinsbukkar To reinsbukkar
Tre reinsbukkar Tre reinsbukkar, Bjørndalskamben.
Mot nord frå Bjørndalskamben Mot nord frå Bjørndalskamben. Me ser Svartavatnet og Hestavatnet, og Grungafjellet til høgre.
Rype med kjukling Rype med kjukling, Fuglafjellet
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen
Sprakabål Sprakabål på Hang
Sprakabål Sprakabål på Hang
Sprakabål Sprakabål på Hang
Foss nedanfor Øyasete Foss nedanfor Øyasete
Humle på tistelblomst Humle på tistelblomst, Ådnastøl.
Anders Hønsi Anders Hønsi
Lars-Olavatnet Lars-Olavatnet
Frå Sendedal Frå Sendedal
Selbøen i Sendedal Selbøen i Sendedal
Hangelvi og Hang Hangelvi og Hang
Frå Ennebakken Frå Ennebakken
Mann og sau Mann og sau i Løypa ved Skjelingavatnet
Kringlevatnet Kringlevatnet frå Høgeggi. Bjørndalskamben og Fuglafjellet i bakgrunnen.
Vassdrope Vassdrope
På veg opp Enne På veg opp Enne
Jordholet på Enne Jordholet på Enne
I jordholet I jordholet på Enne
Levningar av rein Levningar av rein i jordholet på Enne
Levningar av rein Levningar av rein i jordholet på Enne
Snørestar Snørestar i jordholet på Enne
Ut att av hola Ut att av hola
Ute i friluft Ute i friluft, jordholet på Enne
Stjernesildre Stjernesildre (Saxifraga stellaris) ved Liasete.
Stjernesildre Stjernesildre (Saxifraga stellaris) ved Liasete.
Vik frå Veberg Vik frå Veberg
Skrubbærblomst Skrubbærblomst på Veberg
Frå Bøadalen Frå Bøadalen. Me ser litt av Brekka, Brekkehagen og Tistel.
Turistskip Turistskip på Vikjabukti
Tettegras Tettegras. Motivet er oppstilt.
Kvil under omnen Kvil under omnen
Mann og hest Mann og hest i Botnen i Seljadalen
Svein ved Elvafossane Svein ved Elvafossane
Utsikt over Seljadalen Utsikt over Seljadalen
Botnen Botnen. Nyrestaurert sel.
Ringtrost Ringtrost, Nonhaugen til Ygnesdal.
På veg opp På veg opp frå Tenne mot Fossesete
Fossesete Fossesete
Fidnabotnen Fidnabotnen sett frå fjellet ved Vatnavotni.
Fidnabotnen Fidnabotnen
Fidnen Fidnen sett frå fjellet ved Vatnavotni.
Fidnen Fidnen
Turistar i Fidnen Turistar på veg opp til servering i Fidnen. Sett frå fjellet ved Vatnavotni.
Vatnavotni Vatnavotni. Mot søraust.
Fagerdalsnipi Varden på Fagerdalsnipi.
Ved Fagerdalsnipi Ved Fagerdalsnipi
Framfjorden Framfjorden frå vegen mellom Vatnane og Rosete
Rosete Rosete
Båttur med Synnøve Båttur med Synnøve på Fidnafjorden
Geiter Geiter
Nummedal Nummedal
Grønsberg Grønsberg
Nedste Fosstølen Nedste Fosstølen
Nedste Fosstølen Nedste Fosstølen
Flatbygdi frå Fossfjellet Flatbygdi frå Fossfjellet
Hovshagen Hovshagen frå Fossfjellet
Neipe Bruket Neipe på Stadheim, sett frå Fossfjellet.
Myrull ved Flateng Myrull ved Flateng
Engi i Fresvik Engi i Fresvik
Engi Engi
Storelvi og Huldafossen Storelvi og Huldafossen
Huldafossen Huldafossen. Legg merke til målestokken nede til høgre.
Fallande vatn Fallande vatn
Fjellsko Fjellsko
Morgon ved Ovrisvatnet Morgon ved Heimsta Ovrisvatnet
Morgonsol i Skjelingen Morgonsol i Skjelingen
To glade utstillarar To glade utstillarar. Helge Tenol-Tuxen og eg hadde utstilling i Larsen-huset i pinsehelgi.
Vik frå Vangsnesvegen Vik frå Vangsnesvegen
Hove 2004 Hove 2004. Same vinkelen er ikkje tilgjengeleg pga. skog.
Sel i Mytingen Sel i Mytingen
Mytingen Mytingen
Utsikt frå Kongshaug Utsikt frå Kongshaug mot Husatjørni og Kalbakk
Kongsvatnet Kongsvatnet frå Kongshaug
Kveldslys frå Hovland Kveldslys frå Hovland
Epleblomst Epleblomst
Gymmer og lamb Gymmer og lamb
Regnboge Regnboge over Rambera
Frå Øyri Frå Øyri
Frå Øyri Frå Øyri
Gunhild og Andre Gunhild og Andre gifter seg i Hovskyrkja
Bål på Strondi Bål på Strondi, ved Svardal skule.
Sautjanden Sautjanden
Vipemor Vipemor i Ese, Balestrand.
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Sauemor Sauemor
Sundag på hytta Sundag på hytta
Framfjorden Framfjorden
Liten foss Liten foss ved Hillerane
Hillerane Hillerane ovafor Bungane
Dragsbotnen Dragsbotnen. Nese i bakgrunnen
Dragsbotnen Dragsbotnen
Dragsbotnen Oversyn over Dragsbotnen
Sendefossen Sendefossen
Sendefossen Sendefossen
Lamb Lamb
Uthus i Myrkaskog Uthus i Myrkaskog
Hola på Seljadalen Hola på Seljadalen
Kvitveis Kvitveis ved Hønsigrovi
Kvist Kvist
Skorge Skorge
Skorge Skorge
Kyrelvi Kyrelvi
Stadheimselvi Stadheimselvi
Valahola Valahola med Valanipa bak
Bru i Valahola Bru i Valahola. Endredalen bak.
Reinsflokk Reinsflokk på Fyrjaeggi
Rein Rein på Fyrjaeggi
Rein Rein på Fyrjaeggi
Gravotn Gravotn
Frå Haukabergfjellet Frå Haukabergfjellet
Stokkand Stokkand i Hopra
Frå Hønsimarki Frå Hønsimarki
Røde Kors-vaktene Røde Kors-vaktene på Fosse skjærtorsdag
Store-Grungjen Store-Grungjen med Fuglafjellet bak
Hovskyrkja Hovskyrkja frå Voll
Goteviki Goteviki
Vangsnes kyrkje Vangsnes kyrkje
Solrenningane Solrenningane
Dunevollen Dunevollen
Ålrekstølen Ålrekstølen / Vøvringen
Heim over Vøvringevatnet Heim over Vøvringevatnet
Rast på Heimrestølen Rast på Heimrestølen i Modalen
Opp mot Stølsdammen Opp mot Stølsdammen
Solrenningane i måneskin Solrenningane i måneskin
Solrenningshytta Solrenningshytta i måneskin
Månen Månen
Balaviki Balaviki i Balestrand. Utsikt frå Midtnes Pensjonat
Keisamt på kontoret Keisamt på kontoret
Seimstunet Seimstunet
Hestavollane Hestavollane. Verstasjonen er ringa inn.
Fosse og Målsete Fosse og Målsete
Ved Torvarden Ved Torvarden
Frå Hangsete Frå Hangsete
Hangsete Hangsete
Småfuglar Småfuglar
Noralvus Pedersenius Noralvus Pedersenius (olje på lerret, 1996)
Mot Ygnesdalen Mot Ygnesdalen
Arvevarden Arvevarden
Skavl Skavl på Høgeggi
Frå Framfjorden Frå Framfjorden
Vetledalen Vetledalen eller Dalsver
Dompap Dompap på Voll
Snøfok på Hovden Snøfok på Hovden
Snøfok Snøfok
Frå Sendedalen Frå Sendedalen
Storevingen Storevingen i måneskin
Rosheim Rosheim i måneskin
Hovekyrkja Hovekyrkja i måneskin
Hovekyrkja Hovekyrkja i måneskin
Båt i måneskin Båt i måneskin
Vikjabukti Vikjabukti i måneskin
Istappar Istappar i Tambsvegen
Fyrverkeri Fyrverkeri
Tillischgarden Tillischgarden på Vange. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Frå Strandebarm Frå Strandebarm. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Samlanuten Samlanuten i Hardanger. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Vangsnes kyrkje Vangsnes kyrkje
Fridtjovstatua Fridtjovstatua
Frå Ramberstølen Frå Ramberstølen
Frå Vetlevarden Frå Vetlevarden
Solnedgang på Ygnesdalsfjellet Solnedgang på Ygnesdalsfjellet
Solnedgang over Fossfjellet Solnedgang over Fossfjellet
Ygnesdalsvarden Ygnesdalsvarden
Sel i Ovrisfjellet Sel i Ovrisfjellet
Vinter i Arnafjorden Vinter i Arnafjorden
Snøfok ved Skjelingavatnet Snøfok ved Skjelingavatnet
Nordlys over Rambera Nordlys over Rambera
Kjøtmeis Kjøtmeis
Opp frå Stuasetbotnen Opp frå Stuasetbotnen
Over isen Over isen
Utsikt frå Rambervarden Utsikt frå Rambervarden
Frå Flateng Frå Flateng
Måneformyrking Måneformyrking
Måneskin over Skjelingavatnet Måneskin over Skjelingavatnet
Skjelingavatnet Skjelingavatnet
Grønfink Grønfink, Voll
Utsikt frå Gunnarsete Utsikt frå Gunnarsete
Sauer ved Mysestokken Sauer ved Mysestokken
Skjørvo Skjørvo frå Voll
Moahaugane Moahaugane
Lauv i isen Lauv i isen
Frå Fysseholten Frå Fysseholten, Fresvik
Plask Plask
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Storesvingen Fjellstove Storesvingen Fjellstove
Haustfargar ved Vikja Haustfargar ved Vikja
På ski i Grungavegen På ski i Grungavegen
Snikkartunet Snikkartunet på Hønsi
Nordlys Nordlys over Kyrelvi
Nordlys Nordlys over Moahaugane
Gul osp Gul osp nedanfor Løyningshagen
Unnardal Seltufter i Unnardal
Is og vatn Is og vatn
Liasete Liasete
Espesete Espesete
Espesete og Tistel Espesete og Tistel
Liasete Liasete
Sjølvportrett Sjølvportrett - spegelbilete i botnen av ein kaffikopp
Vik frå Liabakken Vik frå Liabakken
Rypejakt Rypejakt
Vik frå Kyrelvstupet Vik frå Kyrelvstupet
Liktvorane Liktvorane frå Brandholten
Haust på Seimsfjellet Haust på Seimsfjellet
Hola og Myrkaskog Hola og Myrkaskog med Nummestolane bak
Frå Hang mot Sendedal Frå Hang mot Sendedal
Biltur nattestid Biltur nattestid
Frå Sæbø Frå Sæbø
Skard på Fresvikåsen Skard på Fresvikåsen
Vik frå Galden Vik i skumringen sett frå Galden
Sauer på Seljadalen Sauer på Seljadalen
Hang Hang
Hang Hang
Sau med firlingar Sau med firlingar, Ygnesdalsnovi med Høgeli bak
Frå Pyttane Frå Pyttane
Sauajag i Pyttane Sauajag opp frå Pyttane
Sauajag i Dalbotnbakkane Sauajag nedover Dalbotnbakkane
Hjort Hjort, Teigen på Voll
Hjort Hjort, Teigen på Voll
Lærdalstunnelen Lærdalstunnelen
Frå Sæbø mot kyrkja Frå Sæbø mot kyrkja
Vik frå Ennebakkfjellet Vik frå Ennebakkfjellet
Brevotni Brevotni
Frå Grindsledet Frå Grindsledet med Seljadalen i framgrunnen
Frå Ytstevarden Frå Ytstevarden
Fluge på blomst Fluge på blomst
Linerle Linerle
Ålrekstølen og Solrenningsvatnet Ålrekstølen og Solrenningsvatnet
På heimveg På heimveg, Solrenningsvatnet bak
Solrenningane Solrenningane
Årets gjeng Årets gjeng
Frå Gavlen Frå Gavlen
Vangsnes frå Gavlen Vangsnes frå Gavlen
Gavlen Gavlen med Dunevollen bak
Gavlavatnet og Dunevollen Gavlavatnet og Dunevollen
Fidnen frå Botnanonnipi Fidnen frå Botnanonnipi
Frå Botnanonnipi Frå Botnanonnipi
Fidnabotnen Fidnabotnen frå oven
Nesbøen på kanten Nesbøen på kanten av Botnanonnipi
Dunevollen Dunevollen i kveldssol
Frå Gavlavatnet Frå Gavlavatnet
Frå Solrenningsvatnet Frå Solrenningsvatnet
Øvsta Vollafjellet Stølen øvsta Vollafjellet og Muravatnet
Ørnefjør Ørnefjør, ytsta Helgadalsvatnet.
Reinsdyr - simle med kalv Reinsdyr - simle med kalv i Helgadalen
Reinsdyr - bukk Reinsdyr - bukk
Reinsdyr - simle Reinsdyr - simle
Fiske i Helgadalsvatnet Fiske i Helgadalsvatnet
Solnedgang Solnedgang frå Helgahaugen
På heimveg På heimveg
Trostunge Trostunge, Setebakken på Seljadalen.
Vik frå Øvstegalden Vik frå Øvstegalden
Skrubbær Skrubbær på Øvstegalden.
Røsslyng Røsslyng ovafor Styggavadet ved Ygnesdalselvi
Fosse frå Trollapresten Fosse frå Trollapresten
Ovrisvatnet Ovrisvatnet
Trollapresten Trollapresten
Ovrisvatnet og Ovrisfjellet Ovrisvatnet og stølen Ovrisfjellet til høgre
Snekketur Snekketur
Raud flugesopp Raud flugesopp, Vangsnesmarki.
Ved Rappavatnet Ved Rappavatnet
Rappen Rappen, fjellstølen til Frettheim og Kjelven/Botnen
Rappen Rappen
Stup i Fiskedalsvatnet Stup i Fiskedalsvatnet
Harerug Harerug (Bistorta vivipara) i Fiskedalen
Gryteberget Gryteberget. Me ser spor etter klebersteinsgryter som er hogne ut.
Myrull ved Gryteberget Myrull ved Gryteberget
Raudberguri Raudberguri
Gulsildre Gulsildre (Saxifraga aizoides) ved Raudbergvatnet
Stein i vatnet Stein i Geitedalsvatnet
Raudberget Raudberget sett frå Geitedalsbrekka
Geitedalen Geitedalen frå Geitedalsbrekka
Kveld ved Geitedalsvatnet Kveld ved Geitedalsvatnet
Jäger og kopp Jäger og kopp
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Detalj frå Hopperstadkyrkja Detalj frå svalgangen i Hopperstadkyrkja
Tillischgarden Tillischgarden
Vik Fengsel Vik Fengsel
Insekt på blomsterknopp Insekt på blomsterknopp
Fivreld Fivreld
Vik frå Hovsåsen Vik frå Hovsåsen
Vangsnes Vangsnes
Kalbakk Kalbakk
Steikt fjellaure Steikt fjellaure
Opp Krossfonni Opp Krossfonni
På fisketur På fisketur
Stup i Sognefjorden Stup i Sognefjorden
Natt i Fidnabotnen Natt på Granden i Fidnabotnen. Takk til dei gjestfrie og hjelpsame fastbuande!
Fidnabotnen Fidnabotnen frå sjøen
Fidnen Fidnen
Fidnen Fidnen
Geithus Geithus
Røyrviki Røyrviki
Røyrviki Røyrviki
Svardal Svardal
M/S Atløy M/S Atløy på veg til veteranbåttreff i Arnafjorden
D/S Børøysund D/S Børøysund, landets siste kolfyrte dampbåt.
M/S Granvin M/S Granvin
På veg mot Fidnen På veg mot Fidnen
Fidnen Fidnen
Steinskvett Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Gravotnvatnet og Tinghaug Gravotnvatnet og Tinghaug
Stjernesildre Stjernesildre (Saxifraga stellaris), Nedsta Vollafjellet.
Svelgavatnet og Vetle-Kamben Svelgavatnet og Vetle-Kamben
Cola-boks Cola-boks ved Svelgavatnet
Dyregrav Dyregrav i Svelgen. Det vart fanga rein her i forhistorisk tid.
Dyregrav Dyregrav i Svelgen
Naturleg bru i Steinbotnen Naturleg bru i Steinbotnen
Vikjadalen Vikjadalen. Sett austover med Tverrbotnnuten bak.
Steinbotnen frå Brothatten Steinbotnen frå Brothatten
Fjellsveve Fjellsveve (Hieacium), Brothatten
Ytste Seljadalen Hola, Myrkaskog og Bruavoll ytst på Seljadalen.
Frå Enne Frå Enne. Hang til venstre, Seljadalen til høgre og Flatbygdi bak i midten.
Hangelvi Hangelvi
Fivreld Fivreld
Solnedgang frå Øvstegalden Solnedgang frå Øvstegalden
Lussie Åse Lussie Åse i selglaset på Ovrisfjellet
Rast ved Buforevatnet På tur med Vik Turlag. Rast ved Buforevatnet.
Folk og beist i Vetle-Grungjen Folk og beist i Vetle-Grungjen
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen. Finnbufjellet bak.
Selbøen i Vetle-Grungjen Selbøen i Vetle-Grungjen
Frosk Frosk ved Ramberstølen
Frosk Frosk ved Ramberstølen
Hillmann laftar John Hillmann laftar nytt uthus ved Ramberstølen. John tek på seg oppdrag.
Lafting Lafting
Lafting Lafting. Beitskiene vert reiste.
Lafting Lafting. Halve veggene er lagde opp.
Storabjørki fall Havgula tok Storabjørki på Øykjahaugen.
Ovrisfjellet Ovrisfjellet
Nedste Vidasete Nedste Vidasete i Feios
Fjellsmelle Fjellsmelle (Silene acaulis) ved Vidasethovden
Frå Vidasethovden Frå Vidasethovden mot Vangsnes, Balestrand og Hella
Frå Vidasethovden Frå Vidasethovden mot vest. Me ser Kongshaug i framgrunnen og Risnesnipa/Lihesten i Hyllestad lengst bak.
Rambera frå Vidasethovden Gullsetdalen og Rambera frå Vidasethovden. Det bratte fjellet som stikk fram i dalen heiter Hestfjellet (1547 m o.h.). Rambervarden (1623 m o.h.) ligg til høgre for dette og Ytstevarden (1640 m o.h.) til venstre.
Sogndalsfjorden Sogndalsfjorden frå Vidasethovden. Nornes stikk ut i fjorden frå nord. Bakst i synsrandi viser Hurrungane.
Frå Vidasethovden mot aust Frå Vidasethovden mot aust. Til venstre Fimreitåsen, til høgre Frønningane og fjellet Bleia (1717 m o.h.).
Hermansverk Hermansverk frå Vidasethovden
Vidasete Vidasete er fjellstølen til Sætrane, Lunde og Sæterli.
Kvassdalen Kvassdalen
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen, Finnbufjellet bak
Svein vabbar elvi Svein og Tussi vabbar Grungaelvi ved Grungavatnet
Turvoll Turvoll
Hang Kveldssol på Hang
Kalvar på Hang Kalvar på Hang
Lønn i Nummedal Lønn i Nummedal
Ygnesdal Ygnesdal
Valanipa og Valahola Valanipa og Valahola sett frå Fyrjaeggi
Valahola Selbøen i Valahola sett frå Fyrjaeggi
Gravotn Gravotn sett frå Fyrjaeggi
Blomar Blomar, Snyan.
Tre ramnar Tre ramnar på Haukabergfjellet
Hang frå Skaret Hang sett frå Skaret
Skaret Øvste del av selbøen på Skaret
Skaret Nedste del av selbøen på Skaret
Nygot Nygot
Frå Storehaug Frå Storehaug
Bufòring Bufòring nedanfor Skaret
Skjor Skjor
Smotti Smotti på Vikøyri
Frå Vikøyri Frå Vikøyri
Vetlevegen Vetlevegen
Kjøtmeisunge Kjøtmeisunge
Nyastøl på Seimsfjellet Nyastøl på Seimsfjellet
Kongsvatnet frå Kongshaug Kongsvatnet frå Kongshaug
Kallbakk Kallbakk med Vidasethovden bak
Frå Kallbakk Frå Kallbakk, Kongshaug bak
Ved Husatjørni Ved Husatjørni
Steinkasting Steinkasting
Avblomstra løvetann Avblomstra løvetann
Tillischgarden Tillischgarden på Vange
Spettmeis Spettmeis, Eitrestrondi.
Nese frå Nistad Nese frå Nistad
Gardsbruk under Holane Gardsbruk under Holane
Tenne frå Åsberget Tenne frå Åsberget
Frå Indrefjorden Frå Indrefjorden
Foss Foss
Haugen på Nese Haugen på Nese
Blome Blome (namn?)
Botnafossen Botnafossen
Blad med dropar Blad med dropar
Botnen / Kjelven Botnen / Kjelven
Naust i Valsvik Naust i Valsvik
Sau med firlingar Sau med firlingar
Hangsete i Tenålslii Hangsete i Tenålslii
Sel med sprakakledning Sel med sprakakledning på Hangsete
Vik frå Holstad Vik frå Stadshaugen på Holstad
Heimelam Heimelam under varmelampa
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja frå Voll
Linerle Linerle
Skorge Skorge, vårstølen til Seim.
Skorge Skorge
Vik frå Brandholten Vik frå Brandholten
Liktvorane frå Brandholten Liktvorane frå Brandholten
Frå Brandholten Frå Brandholten
Vangsnes frå Svarthammaren Vangsnes frå Svarthammaren
Gotevikstølen Gotevikstølen
Sel på Gotevikstølen Sel på Gotevikstølen
Liktvorane Liktvorane
Liasete Liasete
Liasete Liasete med Sopande bak
Unnardal Unnardal
Sel i Unnardal Sel i Unnardal
Lomsli Lomsli, fjellstølen til Røyrviki
Sel på Skoddesete Sel på Skoddesete
Skoddesete Skoddesete, fjellstølen til Nistad
Borgund stavkyrkje Borgund stavkyrkje
Detalj frå Borgund stavkyrkje Detalj frå Borgund stavkyrkje
Torvedalen II Torvedalen II. Temperatur 8 plussgrader (!)
Oddgeir hoppar Oddgeir hoppar
Myrkdalen Myrkdalsvatnet frå Fessabotnen
Sendedalen Sendedalen
Myrkves-Grøndalen Myrkves-Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Rast Rast
Oddgeir og Tussi Oddgeir og Tussi
Torvedalen I Torvedalen. Mykjedalshovden bak.
Frå Sendedalen Frå Sendedalen mot telefonhytta og riksvegen
Myrkves-Grøndalen Myrkves-Grøndalen
På Grøndalsvatnet På Grøndalsvatnet
Kvelpafakter Kvelpafakter
Upsadrope Upsadrope
Myrkves-Grøndalen II Myrkves-Grøndalen II
Lars-Ola-vatnet Lars-Ola-vatnet
Ovrisfjellet og Valanipa Fullmåne over Ovrisfjellet og Valanipa
Øykjahaugen Øykjahaugen på Hønsi speglar seg i overflatevatn
Veren Nestopp Veren Nestopp (indeks 130.130) held auga med sauene sine
Nyastøl Nyastøl på Seimsfjellet
På ski ved Kongsvatnet På ski ved Kongsvatnet
Is på fjorden Is på Sværafjorden og Vetlefjorden
Kongshaug Kongshaug. Kongsvatnet nede til venstre. Sjå ogso panorama.
Stølen Kongsli Stølen Kongsli høyrer til Juvik og Goteviki. Kongshaug bak.
Hopperstadhaugane Hopperstadhaugane, Tryti og Bø sett frå Gildhus
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja i vintersol
Ådnastøl Ådnastøl [aodnastøl] ovafor Tenål. Staden er no slåttemark, men namnet tyder på at han har vore brukt til støl ein gong.
Pust i bakken Pust i bakken på Hovden
Laussnø ved Dalbotnen Laussnø i Hovdalægdene ved Dalbotnen
Frå Torvhyttene Frå Torvhyttene i Dalbotnen. Staden har fått dette namnet av nokre hytter der dei turka torv til brensel.
Vikjabygdi Vikjabygdi frå Storesvingen
Hestavolla fløymer I Hestavolla fløymer I
Hestavolla fløymer II Hestavolla fløymer II
Frå Plassen Frå Plassen mot Moahaugane
Hønsi i Gråver Hønsi og Bøadalen i Gråver
Vedkløyving Vedkløyving i Lii
Liabakken Reinsflokk på Liabakken sett frå Sopande
Snøfok på Fossfjellet Snøfok på Fossfjellet
Flatbygdi Flatbygdi frå Holstad.
Bommen på Grensa Bommen på Grensa
Opp mot Grøndalsfjellet Opp mot Grøndalsfjellet
Lønahorgi Utsikt mot Lønahorgi frå Grøndalsfjellet
Ungdomsflokk Ungdomsflokk på Sopande
Reinsflokk Reinsflokk på Sopande. Skjelinganosi bak.
Rein i sprang Rein i sprang
Rein i sprang II Vent pao meg!
Vitjing av Sogn Avis Vitjing av Sogn Avis. Sjå reportasje laurdag 11. januar. Frå venstre Grunde Engan (www.sognafoto.no), Gunnar Kleven (www.sognavis.no) og vevmeistaren.
Åsen Åsen. Her låg eit gardsbruk under Fyli på 1600-talet.
Åsen mot Seljadalen Åsen mot Seljadalen
Heimsta Ovrisvatnet Heimsta Ovrisvatnet. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Trollavatnet Trollavatnet på Seimsfjellet. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Årbakka Årbakka i Tysnes. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Tun i Sæbø Tun i Sæbø. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Hytte ved Ramberstølen Hytte ved Ramberstølen. Høyrer til bruket Mjølbyra.
Furu ved Ramberstølen Furu ved Ramberstølen
Helge kveikjer bål Helge kveikjer bål
Vardebrenning Vardebrenning vetle nyttårsafta
Rislåg Tun på Rislåg, Kinnhelvetet bak
Nummestolane Nummestolane og Nedstegalden sett frå Stedje
Åse og Seljadalen Åse og Seljadalen
Frå Sopande Frå Sopande mot Ovriseggi og Rambera
Sendaren på Sopande Sendaren på Sopande
Frå Sopande mot sørvest Frå Sopande mot sørvest
Frå Torvarden Frå Torvarden mot nord. Vangsnes bak.
Vedhogst Svein høgg ved på Fræhaugane nedanfor Storesvingen
Hove, Voll og Hønsi Hove, Voll og Hønsi frå Steimslii
Nyastøl Nyastøl på Seimsfjellet
Rim på skogen Rim på skogen ved Kyrelvi
Nyastøl Nyastøl på Seimsfjellet
Målsete og Fosse Målsete og Fosse
To vardar Vardane Gamlemannen (t.v.) og Trombeslagaren på stølsvegen til Målsete
Rivedalen Sel i Rivedalen
Rivedalen Rivedalen mot aust
Reinshorn Reinshorn, Havren
Badnavatnet Solnedgang over Badnavatnet/Rivedalsvatnet
Frå Vassdalane Frå Vassdalane
Raudstrupe Raudstrupe, Voll
Smalahovesviing Smalahovesviing
Vik frå Voll Vik frå Teigen på Voll
Hovskyrkja Hovskyrkja
Ovrisfjellet Ovrisfjellet
Hytter ved Ovrisvotni Hytter ved Ovrisvotni
Blåfjellet Blåfjellet
Frå Valanipa mot Målsetvatnet Frå Valanipa mot Målsetvatnet
Frå Valanipa mot Ovrisdalen Frå Valanipa mot Ovrisdalen
Gras i solnedgang Gras i solnedgang
Vik i skumringen Vik i skumringen
Lyng med rim Lyng med rim
Ved Svartavatnet I På ski ved Svartavatnet
Ved Svartavatnet II På ski ved Svartavatnet
Rast ved Grungjen Rast ved Grungjen
Blå Swix Nytt lag med Blå Swix
Dueskaret Dueskaret
Dueskaret Dueskaret
Mot Hestavollane og Målsetvatnet Mot Hestavollane og Målsetvatnet
Telemarksving Telemarksving
Sidensvans Sidensvans (Bodø)
Stølen Ovrisfjellet Stølen Ovrisfjellet
Frå Ovrisfjellet Frå Ovrisfjellet
Kald vind ved Vossavatnet Kald vind ved Vossavatnet
Muravatnet og Blåfjellet frå dammen Muravatnet og Blåfjellet frå dammen
Frå Gravotn Frå Gravotn
Mot Ovri og Hedlesete Mot Ovri og Hedlesete (til høgre)
Bjørk Bjørk ved Snyan ovafor Hedlesete
Utsikt frå Haukabergfjellet Utsikt over Ovrisdalen frå Haukabergfjellet
Hang sett mot Sendedal Hang sett mot Sendedal
Frå Moahaugane på Hove Frå Moahaugane på Hove
Gardstun i Moane på Hove Gardstun i Moane på Hove
Huset mitt på Voll Huset mitt ved Smidjehaugen på Voll, Rambera bak.
Mot Ygnesdal og Målsetvatnet Mot Ygnesdal og Målsetvatnet
Lyng i snøen Lyng i snøen
Ryper Ryper
Skjelingavatnet Skjelingavatnet
Stølshus på Fosse Stølshus på Fosse
Nytt skianlegg i Kålsetlii Nytt skianlegg i Kålsetlii
Vinterføre ved Ovrisvatnet Vinterføre ved Ovrisvatnet
Skjelingavatnet Skjelingavatnet
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Vikjabygdi frå Myrane Vikjabygdi frå Myrane
Gamle gardshus på Tistel Gamle gardshus på Tistel
Frå Skjelingavatnet Frå Skjelingavatnet
Ovrisdalen Ovrisdalen
Rislåg Rislåg frå Ovriseggi
Stedjegluvrene Stedjegluvrene, ein sprekk der ein del av berggrunnen i Ovrisdalen sig ut
Seim frå Langhamrane Seim frå Langhamrane ovafor Storesvingen
Stølen Flateng Stølen Flateng. Utsikt mot blant anna Skarsmyrane og Ovrisdalen
Oppover Flateng Oppover Flateng
Asbjørn på glattisen Asbjørn på glattisen
Opp mot Rambervarden Opp mot Rambervarden
Rambervarden Rambervarden 1623 m o. h. Temperatur 12 blaoe (10.4 F)
Mot Bøadalen Mot Bøadalen. Ved snøfonni ligg Gråsåta [graosaotao], til venstre for den ser me Ovrisstølen i bakgrunnen
Vatningsanlegg på Flateng Vatningsanlegg på Flateng
Mudloggar i uniform Mudloggar i uniform
Arbeid med ny lysløype Arbeid med ny lysløype
Lysløype II Lysløype II
Fridtjovstatua og Kvinnefossen Fridtjovstatua og Kvinnefossen
Blåbær Blåbær
Kallbakk Sel på Kallbakk
Kallbakk Sel på Kallbakk
Hove steinkyrkje Hove steinkyrkje
Seim frå Tenål Seim frå Tenål
Lyssetjing over Svinadalsholtane Lyssetjing over Svinadalsholtane
Holten på Fresvikåsen Holten på Fresvikåsen
Fresvik sett frå Mulakamben Fresvik sett frå Mulakamben
Stadnamn i Fresvik Stadnamn i Fresvik
Kaien i Fresvik Kaien i Fresvik
Flatbygdi frå Storesvingen I Flatbygdi frå Storesvingen I
Flatbygdi frå Storesvingen II Flatbygdi frå Storesvingen II
Heimsta Ovrisvatnet Heimsta Ovrisvatnet sett mot Årebotnen
Fossfjellet Fossfjellet speglar seg i Ovrisvatnet
Ovrisfjellet Ovrisfjellet
Ygnesdal med Høgelii Ygnesdal med Høgelii
Kristenselet og Rosheimselet Kristenselet og Rosheimselet i Ygnesdal. I framgrunnen tufti etter Hønsi-selet.
Sjurselet i Ygnesdal Sjurselet i Ygnesdal speglar seg i dammen
Midt-Rivedalen Midt-Rivedalen eller Vetle Rivedalen frå Pyttane
Fullmånen Fullmånen
Eit individ i den grå massen Eit individ i den grå massen. Sauer og lam er klare til veging og sortering.
Bonden kikrar etter sauer Bonden kikrar etter sauer ved Skjelingavatnet
Hestavollane og Målsetvatnet Frå Hestagjelet mot Hestavollane og Målsetvatnet
Plante i Hestagjelet Plante i Hestagjelet
Sankegjengen Sankegjengen
Målsetvatnet Målsetvatnet frå Ygnesdalsfjellet
Heimover med dròga Heimover med dròga
Frå Dalbotnen Frå Dalbotnen med Jostefonni bak
Framme på Kålsete Framme på Kålsete
Bjergane Bjergane
Hedlestølen Hedlestølen, heimestølen til nokre bruk på Dale.
Hedlestølen Fjos under ei helle på Hedlestølen
Hedlestølen Hedlestølen
Hedlestølen Hedlestølen
Fin utsikt frå selglaset Hedlestølen. Fin utsikt frå selglaset.
Beitande kyr Beitande kyr
Framfjorden Framfjorden
Ådlane Ådlane
Åse, Nese og Bungane Åse, Nese og Bungane frå Høgstaberget
Hallsete og Åse Hallsete og Åse
Nese Nese
Frettheim og Tenne Hallsete, Frettheim og Tenne. Ovafor Tenne viser Breidfossa og Sleipa.
Rypeflokk To dagar igjen til det brakar laus...
Berging av ein skorfast sau Berging av ein skorfast sau på Klantane. Pili markerer kvar han står
Kikkertsyn Kikkertsyn
Klargjering Klargjering. Frå venstre Jon Arne Kvåle, Henrik Jordalen, Per Helleland.
Endeleg på flatmark Endeleg på flatmark! Muravatnet bak.
Hønsi Hønsi
Årebotnvatnet Årebotnvatnet
Gravotn Gravotn
Øvsta Vollafjellet Øvsta Vollafjellet med Muravatnet bak
Tussi ved vatnet Tussi ved vatnet
Solnedgang Solnedgang
Fangstbilete Fangstbilete frå Kvilesteinsvatnet
Raudberguri Fisking i Raudberguri, Raudbergvatnet
Blomst ved Rambervarden Blomst ved Rambervarden
Kjeldemose ved Krossfonni Kjeldemose ved Krossfonni
Flatbygdi frå Hønsimarki Flatbygdi frå Hønsimarki
Uthus på Hellane Uthus på Hellane
Frå Hellane Frå Hellane
Valsvikstølen Valsvikstølen
Bringebær og sprakabær Bringebær og sprakabær på Valsvikstølen
Blåfjellet frå Muravassdammen Blåfjellet frå Muravassdammen
Muravatnet frå Blåfjellet Muravatnet frå Blåfjellet
Svelgavatnet Svelgavatnet
Fyresnipa og Uraskarfjellet Frå Blåfjellet mot Fyresnipa og Uraskarfjellet. Sjå ogso panorama.
Fresvikbreen Fresvikbreen
Mot Kvanndalen Mot Kvanndalen
Berdalen Berdalen. Bak til venstre Hardangerjøkulen. Vassfjøra rett opp og litt til høgre for dei dyrka bøane.
Bad ved Nedsta Vollafjellet Bad i Lambavatnet ved Nedsta Vollafjellet
Nedsta Vollafjellet Nedsta Vollafjellet
Frå Finnbunuten Frå Finnbunuten mot Skjelingen og Siskaret
Reinsbukk på Finnbunuten Reinsbukk på Finnbunuten
Varden på Finnbunuten Varden på Finnbunuten
Utsikt mot Myrkdalen Utsikt mot Myrkdalen
Vassfjøra i Ulvik I Vassfjøra i Ulvik - 1633 m o. h. Sjå ogso bilete nr. 15
Vassfjøra i Ulvik II Vassfjøra med Ulvik i bakgrunnen
Kajakkar i Nærøyfjorden Kajakker i Nærøyfjorden mellom Dyrdal og Styvi. Bakka sees i bakgrunnen.
Nærøyfjorden og Gudvangen Nærøyfjorden og Gudvangen
Mot Aurlandsfjorden Utsikt ned mot Aurlandsfjorden. Bildet er tatt mellom Stigen Gard og Beitelen.
Aurlandsfjorden Ferge på veg ut fra Nærøyfjorden. Aurlandsfjorden sees bak. Beitelen til høgre.
Gamal kai Gammel kai i Aurlandsfjorden
Opp frå Aurlandsfjorden Aurlandsfjorden. Ole Jakob på veg opp mot Stigen Gard.
Aurlandsfjorden Aurlandsfjorden. Christian i kajakken på veg inn til kaien under Stigen Gard.
Innover Nærøyfjorden Innover Nærøyfjorden
Frå Nærøyfjorden Fra Nærøyfjorden
Tidleg morgon Stille før soloppgang i Nærøyfjorden. Turistbåten Black Prince siger sakte innover.
Ferge på Nærøyfjorden Ferge på veg ut Nærøyfjorden
Frå Beitelen Utsikt over Nærøyfjorden fra Beitelen. Christian sitter på kaaaaanten....
Leirliv på Salthella Leirliv på "Salthedlao" ved Dyrdal i Nærøyfjorden.
Stigen Stigen Gard og Aurlandsfjorden. Fotografen er på veg opp mot Beitelen.
Stiga-folk Vi møtte Dee Cunningham (i midten) som driver Stigen Gard.
Undredal Undredal sett fra området over Stigen Gard
Strå i Rosenrot Strå i Rosenrot ved Rappen
Rev ved Rappen Rev ved Rappen
Rev Reven flykta inn i ei ur, men møtte veggen
Rev Litt kvitost måtte til før reven ville posera
Ut Nærøyfjorden På veg ut Nærøyfjorden.Styvi ligger et stykke bak neset.
Nærøyfjorden Nærøyfjorden utenfor Styvi. Bakka i bakgrunnen.
Bålkos på Salthella Bålkos på "Salthedlao" ved Dyrdal i Nærøyfjorden.
Heim frå Dunevollen Heim frå Dunevollen
Gavlavatnet sett frå Gavlen Gavlavatnet sett frå Gavlen
Tor på Gavlen Tor på Gavlen
Augestikkar Augestikkar
Gavlavatnet Akvarell av Helge Tenol-Tuxen - Gavlavatnet og Urdeggi
Fossesete Fossesete
Blåbær og Revebjølle Blåbær og Revebjølle på Fossesete
Rast ved Svartavassbotnen Rast ved Svartavassbotnen
Fisking i Svolsviki Fisking i Svolsviki
Kveldsstemning i Svolsviki Kveldsstemning i Svolsviki
Kyr ved Hangelvi Kyr ved Hangelvi
Padde ved Hangelvi Padde ved Hangelvi
Gygresteinen på Hang Gygresteinen på Hang
Vikjabygdi frå Nedstegalden Vikjabygdi frå Nedstegalden
Hang Hang
Sprakabål på Hang Sprakabål på Hang
Gryteberget Gryteberget
Tettegras ved Gryteberget Tettegras (Pinguicula vulgaris) ved Gryteberget
Frå Valanipa Frå Valanipa mot Fosse og Målsetvatnet
Frå Valanipa Frå Valanipa mot Ovrisdalen
Frå Valanipa Frå Valanipa mot Muravatnet
Myrull ved Sendedal Myrull ved Sendedal
Hallsetdalen Hallsetdalen sett frå hi sida av elvi
Hallsetdalen III Hallsetdalen III
Ku i Åsdalen Ku i Åsdalen, Nabbenosi bak.
Åsdalen Åsdalen. Sjå ogso panorama.
Gygregryta Eirin ved Gygregryta, mellom Dyrsvatnet og Gyltevatnet
Gygregryta og Stabburet

Gygregryta og Stabburet. Begge stadene ligg ved stølsvegen frå Indrefjorden til Åsdalen og Hallsetdalen. Ei gyger kokte graut i gygregryta, og hadde mjølet i Stabburet. Det var eitt steg unna, men på kartet er det 3-4 km. Veden hogg ho i Stordalen sør for Hallsetdalen og det var to steg for gygri.

Ein dag sette ho kallen til å blåsa på varmen, men då han lot elden slokna vart ho så sint at ho støytte hol i botnen på gryta. Kallen gaulte fælt då han fekk det kokande vatnet i ansiktet.

Det vart og fortalt at det var denne gygri som enda sine dagar då ho skulle innover i Sogn. Ho steig frå Høgstaberget over til Rosete og derifrå til Bungane, men då ho skulle byksa frå Gunnarsete over til Varpet vart det for langt og ho datt ned i Hopre-osen. Det er difor det luktar slik der.

Steinskvett-ungar Steinskvett-ungar på Halvfar
Åse Åse sett frå Nigardsstølen
Fossen Fossen
Arnafjorden Arnafjorden
Hallsete Hallsete
Gryteberget Gryteberget
Raudberguri Raudberguri
Geitedalsvatnet Geitedalsvatnet
Hallsetdalen Hallsetdalen
Vetlavatnet i Hallsetdalen Vetlavatnet i Hallsetdalen
Marihand Marihand ved Solrenningen
Hola Hola
Hola og Kvassdalen Hola og Kvassdalen
Bruavoll Bruavoll
Tur i Fresvikfjelli 24/6 Tur i Fresvikfjelli 24/6
Grønli Grønli
Snauasetvatnet Snauasetvatnet. Blålyng (Phyllodoce caerulea)
Mot Vassete Mot Vassete
Drego I Drego I
Drego II Drego II
Kart over turen Kart over turen. Det er god sti frå Hella og opp forbi Flete, Rud og Skaret.
Ferja Sunnfjord Ferja Sunnfjord
Frå Vestreim Frå Vestreim
Heimestølen Skaret Heimestølen Skaret
Rudsstølen mot nordvest Rudsstølen mot nordvest
Rudsstølen mot sør Rudsstølen mot sør med Vangsnes og Vik i bakgrunnen
Balestrand Balestrand
Rype I Rype I
Rype II Rype II
Varden på Storholten Varden på Storholten. Sjå ogso panorama.
Mot Sværafjorden Mot Sværafjorden
Vangsnes Vangsnes. Dei unaturlege fargane skuldast manipulering for å få vekk disen.
Rud Rud
Tur til Sendedal 5/6 Tur til Sendedal
Hang. Buforing til Sendedal. Hang. Buforing til Sendedal.
Sendedal Sendedal
Hang sett frå Sendedal Hang sett frå Sendedal
Frå Sendedal Frå Sendedal
Tur til Vatnane 4/7 Tur til Vatnane 4/7 - Svein og Ole
Vatnavotni Vatnavotni
Stølen Hest Stølen Hest
Sel på Hest Sel på Hest
Ole Hopperstad prøver kreftene Ole Hopperstad prøver kreftene
Fidnen Fidnen
Fidnabotnen Fidnabotnen
Tur til Bungane 3/6 Tur til Bungane
Arbeid med veg til Bungane Arbeid med veg til Bungane
Framfjorden Framfjorden sett frå den store skreda som gjekk ved Bungane i vinter
Frå Bungane Frå Bungane
Valsvik Valsvik
Tur 1/6 Tur til Tuftahaugen og Øyasete
Sel på Steimsstølen Sel på Steimsstølen
Vatn Rennande vatn i Steimslii
Øyri frå Steimslii Øyri frå Steimslii
Tuftahaugen Tuftahaugen, ein tidleg fråflytt fjellstøl til to bruk på Stadheim.
Seltuft på Tuftahaugen Seltuft på Tuftahaugen
Ramberstølen Ramberstølen
Øyasete Øyasete
Sel på Øyasete Sel på Øyasete
Ramberstølen med Keipen i bakgrunnen Ramberstølen. I bakgrunnen fjellet Keipen i Balestrand. Ein keip er årefestet på ein robåt.
Blomstrande hegg Blomstrande hegg med Ramberstølen og Balestrandfjelli bak.
Utløtuft på Stokkasete Utløtuft på Stokkasete, ei gammal slåtte som etter namnet å dømma må ha vore støl ein gong.
Bru over elvi nedanfor Flateng Bru over elvi nedanfor Flateng
Otterskreda Otterskreda sett frå Eitrestrondi
Frå Eitrestrondi mot Nese Frå Eitrestrondi mot Nese
Nese sett frå Nistad Nese sett frå Nistad
Ramsløk Ramsløk (allium ursium). Det veks mykje av denne planta langs Eitrestrondi og oppover mot Bungane.
Fruktblomstring i Framfjorden Fruktblomstring i Framfjorden
Valsvik Valsvik, skulen nærast. Merk skreda som har øydelagt stien til Bungane.
Sauer med Flete i bakgrunnen Sauer med Flete i bakgrunnen
Blomst på Eitrestrondi Blomst på Eitrestrondi
Ved Raudberget Vevmeistaren ved Raudberget
Gryteberget Gryteberget, eit klebersteinsberg der dei hogg ut gryter i gammal tid.
Uferdig emne på Gryteberget Uferdig emne på Gryteberget
Holer etter uthogne gryter Holer etter uthogne gryter
Forbi Raudberget Forbi Raudberget
Raudbergdalen Raudbergdalen
Raudsildre Raudsildre (Saxifraga oppositifolia) ved Kvilesteinsdammen.
Opp mot Skjelinganosi Opp mot Skjelinganosi
Rypestegg Rypestegg
Utsikt frå Skjelinganosi Utsikt frå Skjelinganosi
Blå kveld ved Selhammaren Blå kveld ved Selhammaren
Kart over turen Tur frå Grensa til Selhammaren, Oddgeir Undertun og Torstein Hønsi.
Opp frå Grensa Opp frå Grensa
Grøndalsfjellet I Grøndalsfjellet I
Grøndalsfjellet II Grøndalsfjellet II
Sendedalen og Hola Sendedalen og Hola, Bjønndalen i bakgrunnen.
Smeltevatn Smeltevatn
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Grøndalen Grøndalen. Me ser Langavatnet nærast, og sørover mot Vossafjelli.
Kvanndalsleitet Kvanndalsleitet
Valsvikdalen Valsvikdalen med Raudberget i bakgrunnen.
Framme på Selhammaren Framme på Selhammaren
Lomhund Lomhund
Vasshenting Vasshenting
Selhammarhyttene I Selhammarhyttene og varde mot sør.
Selhammarhyttene II Selhammarhyttene og varde mot nord. Raudberget i bakgrunnen.
Middag Middagsmat i Selhammarhytta.
Frå Hønsi Frå Øvste Meiavollen på Hønsi, rett nedafor riksvegen.
Endredalen og Valanipa Endredalen og Valanipa frå Storehaug
Vegskjering i Skjelingen Vegskjering i Skjelingen
Epleblomst i Gildhus Epleblomst i Gildhus
Vik kyrkje Vik kyrkje
Flagget Flagget
Dampen Dampen, dagens endestasjon
Store-Per-haugen Store-Per-haugen på Hopperstad
Grønsberg Grønsberg
Blomar i Hanglii Blomar i Hanglii
Hang I Hang I
Hang II Hang II
Kart over turen Kart over turen rundt Fossfjellet. Stjernene markerer kvar eg har teke bilete. (Kjelde: Statens Kartverk)
Ovrisfjellet Stølen Ovrisfjellet.
Blåfjellet frå Idlebakken Blåfjellet frå Idlebakken.
Utsikt over Muravatnet Utsikt over Endredalsdammen. Muravatnet er so nedtappa at me ser det gamle Jøvatnet.
Opp mot Klantane Lett føre opp mot Klantane.
Småvardar på Klantane Småvardar på Klantane.
Småvardar på Klantane II Frå Klantane. I mellomgrunnen Fyrjaeggi og Gravotnvatnet, i bakgrunnen fjelli nord for Sognefjorden.
Tussi i sprang Tussi i sprang
Dueskaret Dueskaret. Seli til Eirik Tistel, Jon Holstad (nærast) og Sigurd Holstad.
Store-Grungjen Store-Grungjen
Utløpet til Svartavatnet Utløpet til Svartavatnet med Fuglafjellet bak.
Fosse Fosse.
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja sett frå Voll. Den blå ruta bakom er ein nykalka åker.
Flaskelamb Vevmeistaren i det blaute hjørna
Stadnamn Stadnamn
Flatbygdi frå Gunnarsete Flatbygdi frå Gunnarsete (sjå stadnamn på neste bilete)
Stadnamn Stadnamn
Voll Voll frå Gunnarsete. Huset mitt nedst til venstre.
Kyrelvi og Naustgrovi Kyrelvi og Naustgrovi. Stølen Skorge øvst ved Naustgrovi
Vårteikn II Vårteikn II - saualembing
Hus på Voll
Lambamosaikk Lambamosaikk
Lambamerkjing Au!! Anders og Svein merkjer lam
Vårteikn III Vårteikn III - kvitveis - Tenålslii
Stadheim Stadheim sett frå Varpet
Vårteikn I Vårteikn I - staren på stabburstaket
Fosse Fosse og Valanipa
Vik frå Steimsmarki Vik sett frå Steimsmarki
Vevmeistaren Vevmeistaren med Holedalen i bakgrunnen
Eirin i Vetle-Grungjen Eirin i Vetle-Grungjen
Fossekall Fossekall i Hønsigrovi
Reinsflokk Reinsflokk på Storehaug
Kart Tur til Rambervarden 7. april - Svein og Leif (Kjelde: Statens Kartverk)
Opp frå Grønsberg Opp frå Grønsberg
Opp Flateng Opp Flateng
Nummestolane Nummestolane og Jamnabakkane frå Flateng
Utsikt over Vik Utsikt over Vik. Biletet er teke ikkje langt frå den gamle geitastølen Perolaknollen.
Frå Rambervarden mot Feiosfjelli Frå Rambervarden mot Feiosfjelli
Frå varden mot Vik Frå varden mot Vik
Skjelinganosi Skjelinganosi
Tor på ski I Tor på ski I
Tor på ski II Tor på ski II
Påsketur Påsketur
Paoskjevott Paoskjevott
Snøfresar Snøfresing ved Ovrisvatnet
Villgeit Villgeit og killing på Kongsnes ved innløpet til Lånefjorden
Geitekilling Geitekilling
Hytta på Kålsete Hytta til Svein Hønsi på Kålsete
Espesete sett frå Nyastøl Espesete sett frå Nyastøl
Svein og Tussi Svein og Tussi ved Grevehytta
Liasete Liasete
Liahovden Liahovden - 992 m o.h. - Sjå ogso panorama
Unnardal - Lomsli Utsikt frå Liahovden - sjå stadnamn på neste bilete
Stadnamn Stadnamn ved Unnardal, Lomsli og Skoddesete
Vik sett frå Veberg Vik sett frå Veberg
Midlang Midlang om vinteren
Sauaklypping Sauaklypping
Veren Nummar Anders Hønsi med veren Nummar
Over Sopande Over Sopande
Krekahytta Krekahytta
Snøfresar i Lii Snøfresar i Lii
Gjertrud og Asbjørn Gjertrud og Asbjørn
Dalbotn i snøver Dalbotn i snøver
Fjording i Hovshagen Fjording i Hovshagen
Fjording II Portrett av fjording
Fosse sett frå Klyv Garden Fosse, elvi Vikja, i bakgrunnen Enne og Nedstegalden ovafor Åse.
Flatbygdi sett frå Hovsåsen Flatbygdi sett frå Hovsåsen
Grålysning i Solrenningen Grålysning i Solrenningen
Steinslandsstølen Steinslandsstølen
Skilt ved Steinslandsstølen Skilt ved Steinslandsstølen
Heimre Steinslandsstølen Heimre Steinslandsstølen, Modalen.
Over Stølsdammen På halv åtta over Stølsdammen
Steinslandsstølen I Steinslandsstølen. Husi vart flytta då Stølsdammen vart bygd.
Steinslandsstølen II Steinslandsstølen
Skispor over Stølsvatnet Skispor over Stølsvatnet
Hjelpehytta i Solrenningen Hjelpehytta i Solrenningen
Katten vil inn Katten vil inn
Toppen av Dalbotnbakken Toppen av Dalbotnbakken
Telemarksving Telemarksving - Leif Bjarne Bjørnestad
Frå stien til Varpet Frå stien til Varpet
Hytte ved Ygnesdal Hytte ved Ygnesdal
Kraftmast i Krakjen Kraftmast i Krakjen
Hestavollane og Hestagjelet Hestavollane og Hestagjelet frå Krakjen
Målsete Målsete
Tussi rullar seg Tussi rullar seg. Krakjen
Målsetvatnet og Høgelii Målsetvatnet og Høgelii frå Krakjen. Ygnesdalen ned til høgre
Varde på Flatfjellet Varde på Flatfjellet. Varden er bygd på den staden der Johannes Magneson Dale omkom tidleg på 1900-talet. Han gjekk på skule på Voss og skulle heim til påske då han kom ut for snøstorm.
Rype på varde Rype på varde. Rivedalen.
Rivedalen Rivedalen
Vikøyri frå Liabakken Vikøyri frå Liabakken
Mot Balestrand Mot Balestrand frå Liabakken
Månen står opp Månen står opp over Vokeskorane
Kveld på Hytta Kveld på Hytta. Ygnesdal.E272
Rivedalen Vinterbilete av Rivedalen.
Nonhaugen til Ygnesdal Nonhaugen til Ygnesdal (0,5 m snø på flata)
Ygnesdalshamrane Ygnesdalshamrane med Fossfjellet bak
Vik kyrkje og kyrkjestova Vik kyrkje og kyrkjestova
Osen til Hopra Osen til Hopra
Vik kyrkje Grov. Vik kyrkje, bygd 1877
Hønsi Hønsi
Gatelys og islagd åker Gatelys og islagd åker, Voll/Hønsi
Maiblomst Maiblomst
Ramsløk Ramsløk, Eivindvik
Godt aor! Godt aor!
Thune-hytta ved Rambera Thune-hytta ved Rambera
Vokeldbrenning Vokeldbrenning på Vetlevarden ved Rambera
Ramberstølen og Ovrisdalen Ramberstølen og Ovrisdalen frå Vetlevarden
Bøadalen Bøadalen frå Vetlevarden
Mysestokken i måneskin Mysestokken i måneskin
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Hopra ved Tangane Hopra ved Tangane
Ovrisfjellet Ovrisfjellet juledag
Tirshaug og Fossfjellet Tirshaug og Fossfjellet juledag
Vik Vik juledag
Vangsnes frå Øvstalii Vangsnes frå Øvstalii juledag
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja julafta
Hønsi Hønsi julafta
Skjørvo Skjørvo julafta
Hønsi frå Øykjahaugen Hønsi. Frå Øykjahaugen julafta.
Finnbunuten Finnbunuten
Klimpen Klimpen
Klimpen Klimpen
Svardal frå Klimpen Svardal frå Klimpen
Vatn og is, Pettermyri Vatn og is, Pettermyri
Vik frå Fjerestadhovden Vik frå Fjerestadhovden
Meiser på fuglabrettet Meiser på fuglabrettet
Øksdal Øksdal
Storehaug Storehaug
Tryti Tryti
Rosete Rosete
Kaffirast ved Lars-Ola-vatnet Kaffirast ved Lars-Ola-vatnet
Myrkves-Grøndalen Myrkves-Grøndalen
Lomhund Lomhund
Ved Langavatnet I Ved Langavatnet I
Ved Langavatnet II Ved Langavatnet II
Hola frå krigen I Hola frå krigen I
Hola frå krigen II Hola frå krigen II
Hola frå krigen III Hola frå krigen III
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Holmavatnet Holmavatnet
Nymåne Nymåne (manipulert)
Apal og lam Apal og lam
Preststølen Preststølen
Åsberget Åsberget
Fossesete Fossesete
Tussi tenkjer Tussi tenkjer
Blåfjellet frå Vatnavotni Blåfjellet frå Vatnavotni
Turlagshytta (Krå-selet) Turlagshytta (Krå-selet) på Vatnane
Vatnane Vatnane
Hurrungane Frå Fagerdalsnipi: Hurrungane, nedst Kongshaug
Nummestolane Frå Fagerdalsnipi: Nummestolane
Dunevollen Frå Fagerdalsnipi: Dunevollen
Torskanesglyvi Torskanesglyvi
Ytstestølen til Geithus Ytstestølen til Geithus
Vangsnes og Liktvorane Vangsnes og Liktvorane
Sæle og Lindane Sæle og Lindane
Nese Nese
Turrhøy-eting Turrhøy-eting
Vangsnes Vangsnes
Høgretjørn Høgretjørn
Endresete og Vangsnes Endresete og Vangsnes sett frå Kvitenjuk.
Leikanger og Hermansverk Leikanger og Hermansverk frå Kvitenjuk
Nonhaugen og Ygnesdal Nonhaugen og Ygnesdal
Fyrstepremie-verlammet Anders Hønsi med fyrstepremie-verlammet
Rosheim Rosheim
Sauer i Lii Sauer i Lii
Hønsimarki Hønsimarki
Sol over Pridla Sol over Pridla
Pridla Pridla
Snikkartunet på Hønsi Snikkartunet på Hønsi (frå Varpet)
Jakt I Jakt I
Jakt II Jakt II, mot Kongshaug
Jakt III Jakt III
Grein Grein
Vollareina Vollareina
Storesvingen Storesvingen
Øykjahaugen Øykjahaugen
Frå Fiskedalen Frå Fiskedalen
Fargar Haustfargar ved Rappen.
Mønster i isen Mønster i isen ved Rappen
Nordlys ved Rappen I Nordlys ved Rappen I
Nordlys ved Rappen II Nordlys ved Rappen II
Hønsi i gråver... Hønsi i gråver...
...og i sol ...og i sol
Morgon ved Kvilesteinsvatnet I Morgon ved Kvilesteinsvatnet I
Morgon ved Kvilesteinsvatnet II Morgon ved Kvilesteinsvatnet II
Sauasanking Sauasanking
Skjelingen Skjelingen
Isjuklar i Katledalen Isjuklar i Katledalen
Kvilesteinsdammen Kvilesteinsdammen
Sperredammen Sperredammen ved Valsvikdalen
Goteviki Goteviki
Vangsnes Vangsnes
Sauasanking Sauasanking
Heimsta Ovrisvatnet Heimsta Ovrisvatnet
Bykset ved Hestavatnet Bykset ved Hestavatnet (ikkje manipulert)
Gamle dyregraver Gamle dyregraver ved Hestavatnet
Sauasanking Sauasanking, Hestavatnet
Kvilesteinane Kvilesteinane
Kvilesteinane Kvilesteinane. Ei stor helle med ein oppmurt fjos under.
Solnedgang Solnedgang
Bøadalen Bøadalen
Sel på Liasete Sel på Liasete.
Liasete Liasete, fjellstølen til nokre bruk på Hopperstad
Gullbjørk Gullbjørk
Rypejegrar Rypejegrar, Bjønndalseggjane
Bjønndalen Bjønndalen
Hallsetdalen Hallsetdalen sett frå elvi mot aust
Hallsetdalen Hallsetdalen mot aust, Langeli bak.
Skjerjavatnet Skjerjavatnet
Hallsetdalen Hallsetdalen
Hallsetdalen Hallsetdalen sett mot sørvest med Vetlavatnet og Sundagsbeiti bak.
Haustfargar Haustfargar, Nabbenosi
Raudberget Raudberget
Myrull Myrull
Skjelingavatnet Skjelingavatnet
Hytta vår Hytta vår, Ygnesdal
Matlaging Egil Rune lagar flesk i panne
Tussi i svevet Tussi i svevet
Dunevollen Dunevollen
Noralv på Fossesete Noralv på Fossesete
Hallsete sett frå Nott Hallsete sett frå Nott
Åse sett frå Nott Åse sett frå Nott
Trollabotnen, Ureggi Trollabotnen, Ureggi
Skodde i Steimsmarki Skodde i Steimsmarki
Dunevollområdet Dunevollområdet
Vatnavotni Vatnavotni. Stølen Vatnane ligg på andre sida av vatna.
Fossesete Fossesete
Vøvringadalen Vøvringadalen. Ålrekstølen ligg litt til venstre i biletet.
Dunevollen Dunevollen (Sjå ogso panorama)
Selet på Dunevollen Selet på Dunevollen
Piknik ved Gavlavatnet Piknik ved Gavlavatnet
Frå Gavlen Frå Gavlen. Vangsnes bak.
Gavlen Gavlen
Blomst og sommarfugl Blomst og sommarfugl
Tor demonstrerer kampsport Tor demonstrerer kampsport. Ureggi.
Frå Vokeskorane Frå Vokeskorane
Rypekjukling Rypekjukling (Fiskedalen)
Rast ved Grautaleitet Rast ved Grautaleitet (Åsdalen)
Hønsi frå Kyrelvstupet Hønsi frå Kyrelvstupet
Flatbygdi og Bøadalen Flatbygdi og Bøadalen
Strandsitjarmiljøet på Vikøyri Strandsitjarmiljøet på Vikøyri
Kinni Kinni
Fjellvåk Fjellvåk
Refsdal Refsdal sett frå Grønsberg
Blomst ovafor Flateng Blomst ovafor Flateng
Nummedalsstølen Nummedalsstølen
Ramberstølen frå Hjorthaug Ramberstølen frå Hjorthaug
Myrull ved Flateng Myrull ved Flateng
Skodde i Bøadalen Skodde i Bøadalen
NRF-ku NRF-ku
Otterskreda Otterskreda
Storesvingen Fjellstove Postkort av Storesvingen Fjellstove. Biletet er teke kvart på elleve om kvelden under opninga jonsokafta 2001.
Hola på Seljadalen Hola på Seljadalen. Vange bnr 6.
Hola på Seljadalen Hola på Seljadalen. Sett frå stølsvegen til Hang.
Stadheim Stadheim sett frå Nedstegalden ved Hang
Fosse Fosse sett frå Nedstegalden ved Hang
Nummedal Nummedal sett frå Nedstegalden ved Hang
Vetle Nummedal Vetle Nummedal sett frå Nedstegalden ved Hang
Seljestø Seljestø sett frå Nedstegalden ved Hang
Turvoll Turvoll sett frå Nedstegalden
Øvstedal Øvstedal sett frå Nedstegalden ved Hang
Øvstedal Øvstedal. b) Bnr. 1 og 3
Stedje Stedje sett frå Nedstegalden ved Hang
Hallrynjo Hallrynjo sett frå Nedstegalden ved Hang
Ovri Ovri sett frå Nedstegalden ved Hang
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja
Skjørvo sett frå Varpet Skjørvo sett frå Varpet
Hønsi sett frå Varpet Hønsi sett frå Varpet
Holstad sett frå Varpet Holstad sett frå Varpet
Bergensbåten Bergensbåten
Trollavatnet på Seimsfjellet Trollavatnet på Seimsfjellet
Ekorn Ekorn
Skjelingen Skjelingen
Vangsnes Vangsnes
Tussi i svevet Tussi i svevet
Rein i Ovrisfjellet 1 Rein i Ovrisfjellet 1
Rein i Ovrisfjellet 2 Rein i Ovrisfjellet 2
Tenålstunet Tenålstunet
Epleblomst Epleblomst
Ortnevik Ortnevik
Buforing Buforing
Sjøfiske Sjøfiske
Flatbygdi frå Nedstegalden Flatbygdi frå Nedstegalden
Fosse og Ovrisdalen Fosse og Ovrisdalen
Torever i Arnafjorden Torever i Arnafjorden
Bungane Bungane
Tura fløymer Framfjorden - Tura fløymer
Skoddehav Skoddehav over Arnafjorden
Reinrose Reinrose på Bråsslieggi
Reinsbukk Reinsbukk på Kvannholten
Nonhaugen Nonhaugen
Utsikt frå Veberg Utsikt frå Veberg
Fjærestadhovden Fjærestadhovden
Bøadalen frå Rambera Bøadalen frå Rambera
Stokkar over Hønsigrovi Stokkar over Hønsigrovi
Paraglider over Bøadalen Paraglider over Bøadalen
Moahaugane på Hove Moahaugane på Hove
Ovrisdalen Ovrisdalen
Skjor Skjor
Øykjahaugen på Hønsi Øykjahaugen på Hønsi
Skjelinganosi Skjelinganosi
Skihopping Skihopping (Heine Riise)
Myrkves-Grøndalen Myrkves-Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Tveitestølen, Myrkdalen Tveitestølen i Myrkdalen
Frå Moahaugane på Hove Frå Moahaugane på Hove
Utløe i Tenålsmarki Utløe i Tenålsmarki
Stadheim sett frå Varpet Stadheim sett frå Varpet
Ved Varpet Ved Varpet
Idlebakken og Muravassdammen Idlebakken og Muravassdammen
Fosse frå Fossfjellet Fosse sett frå Fossfjellet
Bjønndalskamben med Holesvingane Bjønndalskamben med Holesvingane
Vangsnes Vangsnes
Lam Lam
Lambadans Lambadans
Haugsdalen Haugsdalen, Masfjorden
Svartavatnet Svartavatnet, Masfjorden
Skilt ved Vardadalsbu Skilt ved Vardadalsbu
Vardadalsbu Vardadalsbu
Norddalshytta Norddalshytta
Solrenningshytta Bergen Turlag si hytte i Solrenningen
Solrenningen Solrenningen
Vøvringadalen Vøvringadalen
Dunevollen Dunevollen
Dyrendalen Dyrendalen
Uranipa Uranipa
Åsdalshytta Bergen Turlag si hytte i Åsdalen
Selmur i Åsdalen Selmur i Åsdalen
Grautaleitet Grautaleitet, Åsdalen
Fiskedalen Fiskedalen
Målsete Målsete
Brekka Brekka
Stuabotn Stuabotn
Kyrelvi 1 Kyrelvi 1
Kyrelvi 2 Kyrelvi 2
Bård Bård
Kjetil 1 Kjetil 1
Kjetil 2 Kjetil 2
Kjetil 3 Kjetil 3
Holmavatnet Holmavatnet
Lunch Lunch
Grøndalen 1 Grøndalen 1
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Sendedalen Sendedalen
Ramslifjellet 1 Ramslifjellet 1
Ramslifjellet 2 Ramslifjellet 2
Ramslifjellet 3 Ramslifjellet 3
Storehaug 1 Storehaug 1
Storehaug 2 Storehaug 2
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen
Skjervheims-Grøndalen Skjervheims-Grøndalen. Hytta til Edvin Skjerven
Frå Gullfjellet Frå Gullfjellet i Hordaland
Frå Gullfjellet Frå Gullfjellet i Hordaland
Bruk i Sæbø Sæbø. Bnr 24) Hermundtunet
Bruk i Sæbø Sæbø. Bnr 6)
Sæbø Oversikt over Sæbø sett frå Kyrelvstupet. Sæbø omfattar området mellom elva Vikja og riksvegen som går på skrå oppover mot venstre, med bjørkealleen.
Hamnen Sæbø. Hamnen
Vange Vange med fengselet sett frå Kyrelvstupet. Vangstunet litt til venstre for midten av biletet. I framgrunnen ser me litt av Sæbø. I bakgrunnen Hove, Hønsi og Gildhus.
Vetløyri Vetløyri er husklynga på den næraste sida av elva Vikja. Sett frå Kyrelvi.
Seim Seim sett frå Vollastølen
Seim Seim sett frå Gunnarsete. Husa lengst vekke høyrer til Tenål.
Seimstunet Seimstunet sett frå Tenålsmarki. I bakgrunnen fengslet og ein del av Vange.
Bruk på Tenål Tenål. Bnr. 18) Mjølbyra
Bruk på Tenål Tenål. Bnr. 2,3,10, på bortsida av vegen.
Bruk på Tenål Tenål. Bnr. 24)
Bruk på Tenål Tenål. Bnr. 29) Neset
Bruk på Tenål Tenål. Bnr. 31)
Tenål Tenål sett mot sør frå Varpet. Tenål er området hitanfor granskogen mot toppen av biletet, men ikkje med Seimstunet som ligg nederst i høgre hjørna.
Tenålstunet Tenålstunet sett frå Varpet
Neipe på Stadheim Stadheim. Bnr 17) Neipe
Fyli Fyli sett frå Gunnarsete
Fosse og Ovrisdalen Fosse og Ovrisdalen
Nummedal Nummedal sett frå Ovri
Fridtjovstatua på Vangsnes Vangsnes. Fridtjovstatua.
Vangsnes kyrkje Vangsnes kyrkje.
Ytre Vangsnes Ytre Vangsnes
Bruk i Seljestø Seljestø. Bnr. 1)
Øksdal Øksdal om vinteren
Grønsberg Grønsberg sett frå Hanglii
Grønsberg Nærbilete av Grønsberg
Turvoll Turvoll. Bnr 3)
Øvstedal Øvstedal sett mot Nummestolane og Daurmålsnipa.
Myrkaskog Myrkaskog sett frå Setebakken
Åse Åse. Bnr. 4)
Åse Åse sett frå Nummedalslii
Åse Klyngjetunet på Åse
Åse Åse sett frå Ovri
Orvedal Orvedal m. Gullteigane nederst til venstre
Orvedal Orvedal sett frå Nummedalslii
Teigane i Orvedal Orvedal. Bnr. 3) Teigane
Gullteigane Gullteigane sett frå Rindalii
Rislåg Rislåg sett frå Nummedalsstølen
Kinni Kinni sett frå Rislågstølen
Refsdal Refsdal sett frå lii over Grønsberg
Refsdal Refsdal sett frå Storehaug
Undi Undi sett frå Skaret
Ovri Ovri sett frå Ramberstølen
Bruk på Hove Hove. Bnr. 13)
Bruk på Hove Hove. Bnr. 4, 5) Øvre-Hove
Bruk på Hove Hove. Bnr. 9)
Hove Hove sett mot søraust frå Gunnarsete
Moane Moane sett mot sør frå Kyrelvi
Bruk på Voll Voll. Bnr. 1)
Bruk på Voll Voll. Bnr. 3)
Bruk på Voll Voll. Bnr. 4)
Voll Voll sett mot nord
Vollareina Bustadhus i Vollareina
Bruk på Hønsi Hønsi. Bnr 1) Edlingtunet
Bruk på Hønsi Hønsi. Bnr 2)
Bruk på Hønsi Hønsi. Bnr 3) Snikkartunet
Bruk på Hønsi Hønsi. Bnr 4) Jenstunet
Bruk på Hønsi Hønsi. Bnr 5) Alvtunet
Hønsi Hønsi sett frå Varpet
Hønsi Bustadhus øvst på Hønsi
Holstad Holstad sett frå Varpet
Holstad Holstad sett frå Midlangseggi
Brekka Brekka sett frå Veberg
Tistel Tistel sett frå Midlangseggi
Tistel Tistel er husa på hitsida av elva Hopra, nær riksvegen. Sett frå Bøadalslii.
Espesete Espesete sett frå Midlangseggi
Bruk på Espesete Espesete. Bnr 2)
Rosheim Rosheim sett frå Bøadalslii
Rosheim Rosheim sett frå Espesetlii
Brennene på Fjærestad Fjærestad. Bnr 4) Brennene
Fjærestad Fjærestad sett frå Synshovden
Fjærestad Fjærestad er gardane og husa på bortsida av elva Hopra. Nederst i biletet, ved riksvegen, er Tistel. Sett frå Bøadalslii aust.
Midlang Midlang sett frå Storesvingen
Bø sett frå Hønsimarki
Tryti Tryti sett frå Bøadalslii. Øvst og lengst til høgre er Skjørvo. Lengst til venstre er Lensmannsgarden i Bø.
Skjørvo Skjørvo sett frå Varpet
Hatlekolane Hatlekolane eller Hopperstadhaugane. Øvst i biletet er Tryti.
Hopperstadkyrkja Hopperstadkyrkja romjula 2001. Bygd ca. 1130.
Hopperstadtunet Hopperstadtunet sett frå Varpet.
Hopperstad Hopperstad. Bnr 21) Hatlekolane eller Hopperstadhaugane
Grov Grov sett frå Kyrelvi. Området på hitsida av riksvegen er Røysane som ligg under Sæbø. Den gamle Prestgarden låg litt til venstre for midten av biletet ved dei raude bygningane. Bygningane i toppen av biletet, bortanfor elva Hopra, høyrer til Hopperstad.
Gildhus Grov. Gildhus og nedre Moane med kyrkja. I toppen av biletet er Hopperstad med stavkyrkja.
Prestberget Grov. Byggjefeltet Prestberget ligg oppe i skråningen bak idrettsbana.
Vikøyri Vikøyri sett frå Kyrelvi
Vikøyri Vikøyri. Oversikt frå Kyrelvi
Vikøyri Vikøyri. Sett frå Vollastølen
Juvik Juvik sett frå Flategalden
Goteviki Goteviki sett frå Flategalden
Bungane Bungane sett mot Tenne og Nese
Bungane og Hillerane Bungane og stølen Hillerane sett frå Nott
Fremre Le Fremre Le, bnr. 1 og 2
Le Le sett frå Ygnesdalsfjellet
Dalsver / Vetledale Dalsver sett frå Ygnesdalsfjellet
Dale Dale sett frå Ygnesdalsfjellet
Dale Nærbliete av Dale
Valsvik Valsvik sett frå Holalii
Valsvik Valsvik sett frå Ygnesdalsfjellet
Åse Åse sett frå Nott
Åsberget Åsberget
Hallsete Hallsete sett frå Nott
Sveinsbø på Frettheim Frettheim. Bnr 8) Sveinsbø
Frettheim Frettheim sett mot sør
Nese Nese sett frå under Rosete
Haugen på Nese "Nese. Bnr. 9 (øvst); bnr. 10; bnr. 11 Haugen"
Leitet på Nese Nese. Bnr. 9 (nedst) og bnr. 1 Leitet
Skuongen på Nese Nese. Bnr. 6 (øvst) og bnr 5 Skuongen
Bruk på Nese Nese. Bnr. 12 til høgre
Kråna på Nese Nese. Bnr. 3 (nederst) og bnr. 2 Kråna
Bruk på Nese Nese. Bnr. 3
Geithus Geithus: oversikt
Vollaviki Vollaviki sett frå fjorden
Sylvarnes Sylvarnes sett frå fjorden
Hanekamb Hanekamb sett frå fjorden
Stavedalen Stavedalen sett frå fjorden
Vetlesand Vetlesand sett frå fjorden
Ålrek Ålrek sett mot sør.
Bøadalen frå Veberg Oversikt: Bøadalen sett frå Veberg
Bøadalen og Flatbygdi Oversikt: Bøadalen og Flatbygdi sett frå Varpet
Flatbygdi frå Storesvingen Oversikt: Flatbygdi sett frå Storesvingen
Framfjorden Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet
Indrefjorden Oversikt: Indrefjorden sett frå under Rosete
Oppigardane i Indrefjorden Oversikt: Oppigardane i Indrefjorden
Øvregardane på Ovrisdalen Oversikt: Øvregardane sett frå Haukaberget
Ovrisdalen Oversikt: Ovrisdalen sett frå Nummedalsstølen
Ovrisdalen frå Storehaug Oversikt: Ovrisdalen sett frå Storehaug
Seljadalen frå Pridla Oversikt: Seljadalen sett frå Pridla
Strendene ved Sylvarnes Oversikt: Strendene ved Sylvarnes
Ytre del av Strendene Oversikt: ytre del av Strendene
Vangsneshalvøyna Oversikt: Vangsneshalvøyna frå Flategalden
Vangstunet Vangstunet frå Varpet
Vetløyri frå Kyrelvstupet Vetløyri frå Kyrelvstupet
Vetle Nummedal Vetle Nummedal
Frå Bø Frå Bø
Frå Bø Frå Bø
Balvoll Balvoll
Svardal Svardal
Frå Ramberstølen Utsikt frå Thune-hytta ved Ramberstølen
Stølen Hola Stølen Hola
Roseblomst Roseblomst
Rosete 1 Rosete 1
Rosete Rosete
Rosete Rosete, mellomstøl til nokre bruk på Nese
Rosete Rosete i Arnafjorden
Kvanndalen Kvanndalen
Muravatnet Muravatnet
Kvanndalen Kvanndalen, fjellstølen til Undi og Stedje.
Kvanndalen Kvanndalen
Seljane Seljane på Seljadalen
Klypet Klypet, ein gamal støl nord for Storehaug
Seltuft i Klypet Seltuft i Klypet
Dalbotn Dalbotn
Øykjahaugen Øykjahaugen
Søbbeselet på Hang Søbbeselet på Hang
Ved Vossavatnet Ved Vossavatnet
Endresete Endresete
Godstøl Godstøl på Vangsnes
Sel på Hang Sel og uthus til eit av bruka i Øvstedal, eigar Arne Bjørkhaug.
Gravotn Gravotn
Sel i Gravotn Sel i Gravotn
Gravotn Tuft og sel i Gravotn
Gravotn Gravotn
Gravsete Gravsete
Berdalen Utsikt framover i Berdalen i retning Vik.
Selmur i Berdalen Selmur i Berdalen
Sel i Berdalen Sel i Berdalen
Berdalen Utsikt nedover Berdalen i retning Jordalen
Fyrjane Fyrjane
Fyrjane Hytta til Helga Aase Tenold i Fyrjane
Gravotnvatnet og Tinghaug Gravotnvatnet og Tinghaug
Kåsteinen Kåsteinen
Kåsteinen Kåsteinen sett i retning nedover dalen
Kvassdalen Kvassdalen
Geiter i Kvassdalen Geiter i Kvassdalen
Aurland Aurland sett fra Aurlandsvegen mellom Aurland og Lærdal
Strandkvann på Jæren Strandkvann på Jæren
Målsetdammen Målsetdammen
Målsetvatnet Målsetvatnet
Sauer i Pyttane Sauer i Pyttane
Pyttane Pyttane
Sauer i Pyttane Sauer i Pyttane
Målsettippen Målsettippen
Kålsetkvina Kålsetkvina
Bergartsgrense på Ureggi Bergartsgrense på Ureggi
Hestfjellet Frå Hestfjellet mot Nese og Arnafjorden
Jakt i Bjønnli Jakt i Bjønnli
Sel på Målsete Målsete. Selet til Magne Bø.
Målsete Målsete. Selet til Audun Grov (2000)
Sel på Målsete Sel på Målsete
Helge-Anders-selet i Ovrisfjellet Helge-Anders-selet. Lussie Aase bur her om somrane og lagar gammalost (2000). Utsikt mot Stora Ovrisvatnet.
Aodne-selet i Ovrisfjellet Aodne-selet i Ovrisfjellet. Murane til høgre var fjosen.
Knut-selet i Ovrisfjellet Knut-selet i Ovrisfjellet
Johan-selet i Ovrisfjellet Johan-selet i Ovrisfjellet
Sel på Rislågfossen Sel på Rislågfossen
Kvilesteinane Stølen Kvilesteinane
Fjos i Kvilesteinane Oppmurt fjos under ei helle i Kvilesteinane
Hytte ved Kvilesteinane Hytte ved Kvilesteinane
Nonhaugen Nonhaugen, fjellstølen til eit bruk på Dale
Nonhaugen Nonhaugen
Raudbergdalen Raudbergdalen
Raudbergdalen Raudbergdalen
Valsvikdalen Valsvikdalen
Valsvikdalen Valsvikdalen
Steinsel i Valsvikdalen Steinsel i Valsvikdalen
Vetle-Grungjen Vetle-Grungjen
Sel i Vetle-Grungjen Sel i Vetle-Grungjen
Seltuftert i Vetle-Grungjen Tuftene etter to steinsel på andre sida av elva. Nokre myrkdøler prøvde å hevda seg rett i Vetle-Grungjen, men blei her berre nokre få år.
Nigardsstølen Nigardsstølen sett mot Bungane
Stølen Hestfjellet Stølen Hestfjellet
Stølen Hestfjellet Stølen Hestfjellet. Sett ovafrå i retning Vatnane.
Nigardsstølen Nigardsstølen i Indrefjorden, heimestølen til Frettheim og Kjelven.
Målsete Målsete med Fossfjellet i bakgrunnen
Myrkves-Grøndalen Myrkves-Grøndalen
Holskarholmen Holskarholmen, fjellstølen til to av bruka på Åse i Indrefjorden
Hanekamdalen Stølen Hanekamdalen
Ålrekadalen Ålrekadalen
Kallbakk Kallbakk, fjellstølen til gardane på Vangsnes
Kleivadalen Kleivadalen, tidlegare fjellstøl til Midtun-gardane på Vangsnes
Klimpen Gamalt sel på Klimpen, heimestølen til Røyrviki
Kongsli Kongsli, fjellstølen til Juvik og Goteviki. Sett mot sør med Kongsvatnet bak.
Kongsli Kongsli med Kongshaug bak
Mytingen Mytingen, fjellstølen til Hovland
Nistad Nistad
Nedste Fosstølen Nedste Fosstølen
Espesetstølen Sel på Espesetstølen
Løyningshagen Løyningshagen, heimestølen til nokre bruk på Tryti.
Midlangstølen Midlangstølen
Sel på Midlangstølen Sel på Midlangstølen
Nyastøl Nyastøl, heimestølen til Hopperstad-gardane
Gotevikstølen / Soleisete Gotevikstølen / Soleisete
Gotevikstølen / Soleisete Gotevikstølen / Soleisete
Gotevikstølen / Soleisete Gotevikstølen / Soleisete
Selbøen i Åsdalen Selbøen i Åsdalen sett mot nordvest
Bjergane Bjergane mot nordaust.
Bjergane Bjergane mot sørvest
Bjergane Bjergane
Bøastølen Bøastølen. Selbøen heiter Verold.
Sel på Bøastølen Sel på Bøastølen
Bruavollstølen Bruavollstølen
Dalastølen Dalastølen, heimestølen til Refsdal
Juvikstølen Juvikstølen
Dueskaret Dueskaret
Dueskaret Sigurd Holstad si hytte i Dueskaret
Finnbuene Finnbuene
Fjærestadstølen Sel på Fjærestadstølen
Fjerestadstølen Fjerestadstølen
Fosse Stølen Fosse
Sel på Fosse Fosse. Selet og fjosen til Helge Ivar Skjerven. Gunhild Christensen driv støl her enno (2003).
Fosse Fosse. Selet og uthuset til Vallestad.
Fosse Fosse. Til venstre hytta til Botolv Skjerven, til høgre selet og fjosen til Lensmanns-garden i Bø (Aarestrup).
Gjelet Stølen Gjelet på Vangsnes
Gravsete mot nordvest Gravsete mot nordvest
Store-Grungjen Store-Grungjen med Bjønndalskamben bak
Gunnarsete Gunnarsete
Hallrynjestølen Hallrynjestølen
Hallsetdalen Hallsetdalen med Nabbenosi og Sundagsbeiti bak
Torsteinen Torsteinen ved Heimstavatnet i Åsbetnene. Fjellstølen til Hallsete låg frå fyrst av på Torvaldsreset, men der var so mykje bjørn at dei flytte han til Torsteinen. Seinare då bjørneplaga blei mindre, blei stølen flytta dit han er i dag.
Hang Hang sett mot Enne
Hytte på Hang Hytta til Per Johan Øvstedal (2000) på Hang
Hytte på Hang Hang. Tillisch-selet.
Hangsete i Tenålslii Hangsete i Tenålslii
Hedlesete Hedlesete
Holstadstølen Holstadstølen
Hovden Hovden, fjellstølen til nokre av Fjerestad-gardane.
Jostølen Seltuft på Jostølen, heimestølen til eit bruk på Undi.
Kjengjasete / Nedste Nummedalsstølen Kjengjasete / Nedste Nummedalsstølen
Klukjen / Turvollhaugen Klukjen / Turvollhaugen
Kolgrov Kolgrov, heimestølen til bruket Vomb under Tryti
Lomsli Lomsli sett mot sørvest
Torvhes i Lomsli Torvhes i Lomsli. Her blei det turka torv til brenne.
Unnardal Den søre delen av den fine og turre selbøen i Unnardal. Til venstre i biletet selet til Øystein Thunestveit Midlang.
Notesete / Steimslii Notesete / Steimslii. Neipes-selet bygd i 1931.
Nyastøl på Seimsfjellet Nyastøl på Seimsfjellet, fjellstølen til gardane på Seim
Nygot Nygot, fjellstølen til Limmesand
Nysel Stølen Nysel i Tenålslii.
Øvste Fosstølen Øvste Fosstølen
Ovrisfjellet og Valanipa Stølen Ovrisfjellet og Valanipa
Ovrisstølen Ovrisstølen, ein heimestøl i lii ovafor Ovri.
Øyasete Øyasete, fjellstølen til nokre bruk på Stadheim. Bøadalen i bakgrunnen.
Perolaknollen Perolaknollen, ein gamal geitastøl for ein mann på Stadheim.
Preststølen Preststølen eller Nedste Vikjadalen
Sel på Preststølen Selet til Nils Vange
Sel på Preststølen Fjosen til Nils Vange som har vorte stelt til nyleg. Før det nye selet vart bygt, var det dette som var selet.
Sel på Preststølen Selet som Marta Vange og Kjell Bergfjord bruker i dag (2000).
Sel på Preststølen Selet til Frode Helgesen og Jon Ole Vange (2000).
Preststølen Preststølen ovafor Midlang. Heimestøl til Prestgarden/Grov og Prestteigen på Midlang.
Rambera Rambera, fjellstølen til gardane på Tenål
Rambera Rambera sett mot Ovriseggi
Hytte på Rambera Hytta til May Trude Tenol-Tuxen, bnr. 4/18 Mjølbyra. Hytta ligg eit par hundre meter nord for selbøen.
Rappen Rappen, fjellstølen til Frettheim og Kjelven
Rislågfossen Rislågfossen eller Fossen, fjellstølen til Rislåg.
Rislågstølen Rislågstølen, tidlegare heimestøl til Rislåg
Rivedalen Rivedalen, fjellstølen til nokre bruk på Dale
Rivedalen Rivedalen sett mot Ygnesdalsfjellet
Rosheimstølen Rosheimstølen
Saursete Saursete
Seldalen Seldalen, heimestølen til Hovland
Skjelingen Skjelingen
Skoddesete Skoddesete, fjellstølen til Nistad
Skor Stølen Skor på Seljadalen
Skorge Skorge, vårstølen til Seim
Smørdalen Steinsel i Smørdalen
Stedjestølen Stedjestølen
Svardalsstølen Svardalsstølen, ein heimestøl i lii ovafor Svardalen
Tenne Tenne, heimestølen til gardane på Nese
Tistelstølen Tistelstølen, ein tidleg forlatt heimestøl i utgarden ovafor Tistel
Titlastøl Titlastøl, heimestølen til nokre bruk på Tryti
Tubbesete / Liktvorstølen Tubbesete / Liktvorstølen
Tuftahaugen Tuftahaugen, fjellstølen til nokre bruk på Stadheim
Turdalen Turdalen
Sel ved Kringlevatnet Sel ved Kringlevatnet ovafor Turdalen.
Undisstølen Undisstølen
Unnardal Unnardal, fjellstølen til Midlang
Valahola Valahola sett mot nord
Vetlestølen til Limmesand Vetlestølen, heimestølen til Limmesand
Vikjadalen Øvste Vikjadalen
Sel i Vikjadalen Selet til Odd Myrkaskog, med nytt tilbygg nærast.
Hytte i Vikjadalen Hytte i Vikjadalen. Eigar Else Hove (2000)
Sel i Vikjadalen Restane av Foss-selet som Odd Myrkaskog bruker til uthus. Selet høyrer til to gardar på Fosse.
Nedsta Vollafjellet Nedsta Vollafjellet
Sel i Nedsta Vollafjellet Sel i Nedsta Vollafjellet
Øvsta Vollafjellet Øvsta Vollafjellet, fjellstølen til bruka på Voll
Vollastølen Vollastølen
Sel i Ygnesdal Selet til John Daltveit (Kristen-selet)(2000).
Rosheimselet Rosheimselet og -fjosen i Ygnesdal
Sjurselet i Ygnesdal Sjurselet i Ygnesdal. Selet vart flytta hit frå Pyttane kring 1920.
Hytta vår Hytta vår på Nonhaugen til Ygnesdal
Vardebrenning Vardebrenning på Vetlevarden ved Ramberstølen
Åsdalen Åsdalen
Hellestølen Hellestølen til Hallsete
Hillerane til Åse Hillerane til Åse. Mot sørvest i retning Rappen. Stølen vart forleten i 40-åra, men husa har lege relativt tørt og har halde seg godt. Frå venstre selet til Gunvor Åse, Bergaselet og Guttormselet.
Frå Skjeldarkol Frå Skjeldarkol
Flateng Flateng, fjellstølen til Grønsberg og Seljestø.
Øvste Nummedalsstølen Øvste Nummedalsstølen
Sel på Øvste Nummedalsstølen Sel på Øvste Nummedalsstølen
Fagerdalen Fagerdalen, fjellstølen til Fidnabotnen
Noralv på ski Noralv på ski påskeafta
På Rambervarden På Rambervarden påskeafta
Botnen i Seljadalen Botnen i Seljadalen
Hytte på Hang Hytta til Henning og Inga Sæbø. Bakom viser uthuset deira, og bak der hytta til Turid Vikøren.
Hangsete på Vangsnes Hangsete på Vangsnes
Stølen Hest Stølen Hest
Hillerane i Framfjorden Hillerane i Framfjorden, heimestølen til Bungane og Holane
Skaret Skaret
Skjelingen Skjelingen
Skjelingen Skjelingen mot nordaust. Skjelingavatnet bak.
Solrenningen Solrenningen, fjellstølen til nokre gardar i Ortnevik
Ved Åsdalen På veg opp frå Åsdalen
Hønsi-nåli Hønsi-nåli. Treskurd i bjørk etter modell av ei sølvspenne, Hønsi-nåla, som vart funna i ein vikingtidsgravhaug på garden vår.
Dunevollen Dunevollen sett mot sør med Uranipi bak. Til høgre Vaskevatnet.
Dunevollområdet Dunevollområdet mot vest
Dunevollen Dunevollen, Vaskevatnet og Gavlavatnet.
Bjønndalen Bjønndalen
Hytta på Hedlesete Nærbilete av hytta til Inga og Henning Sæbø. Svein Hønsi i loftsvindauga.
Tufter på Hedlesete Tufter på Hedlesete
Frå Hedlesete Svein Hønsi ved hytta til Inga og Henning
Vatnane Vatnane, fjellstølen til Nokre bruk på Nese
Rambera vinterstid Rambera vinterstid
Sel i Ålrekadalen Sel i Ålrekadalen
Frå Gavlen Helge målar frå Gavlen
Dørlist i bjørk Dørlist i bjørk med motiv frå kvardagen på Hønsi.
Kålsete Snikkar-selet på Kålsete. Tusj og blekk.
Fossesete Revebjøller på Fossesete
Kålsete Brekkeselbøen på Kålsete
Kålsete Kålsete. Danseflaten.
Kvilesteinsvatnet Kvilesteinsvatnet frå fly. Stølen Kvilesteinane er markert.
Sendedal Sendedal, fjellstølen til Hove
Gummifigur Gummifigur. Akvarell.
Gummifigur Gummifigur. Akvarell.
Lomsli Lomsli. Olje på lerretspannå.
Fiske på Vikjabukti Ivar Pedersen fiskar på Vikjabukti. Olje på lerret.
Sjurselet i Ygnesdal Sjurselet i Ygnesdal. Olje på lerret.
Hand og blome Hand og blome. Tusj.
Tung gummifigur Tung gummifigur. Akryl på lerretspannå.
Raud tunnel Raud tunnel. Akryl på lerretspannå.
Ygnesdal Ygnesdal. Olje på lerretspannå.
Motiv frå Hopra Motiv frå Hopra. Olje på lerretspannå.
Far min Far min, Anders J. Hønsi. Olje på lerretspannå.
Hovshagen Frå Hovshagen. Olje på lerretspannå.
Blå hand Olje på lerretspannå
Brekkeselbøen på Kålsete Brekkeselbøen på Kålsete. Olje på lerretspannå.
Mysestokken Mysestokken mellom Hønsi og Hopperstad. Olje på lerretspannå.
Nygot Stølen Nygot til Limmesand. Olje på lerretspannå.
Frå Vetlevegen på Vange Frå Vetlevegen ved Tillischgarden på Vange. Olje på lerretspannå
Motiv frå Vangsnes Motiv frå Vangsnes mot Balestrand. Olje på lerretspannå.
Gjestgivargarden på Vangsnes Gjestgivargarden på Vangsnes. Olje på lerretspannå.
Huldredans Huldredans i Ygnesdal. Pastell.
Lomsli Lomsli. Selet til Tore Røyrvik før det blei pussa opp.
Snikkartunet på Hønsi Snikkartunet på Hønsi. Olje på lerretspannå.
Oldeforeldri mine Oldeforeldri mine, Anders og Anna Hønsi. Blyantteikning.
Botnadalen Botnadalen i Fidnabotnen. Gavlen bak.
Ygnesdal Ygnesdal. Jomar Hønsi til høgre.
Hove 1924 Hove 1924
Gunhild på snøscooter Gunhild Brekke på snøscooter
Vik sett frå Vangsnesvegen Vik sett frå Vangsnesvegen
Skjelinganosi Utsikt frå Skjelinganosi
Skaret Sel på Skaret, Vikjabukti bak
Jakt i Sendedal Jakt i Sendedal
Frå Ramberbakken Frå Ramberbakken mot Pridla
Måleri frå Kvilesteinsvatnet Oljemåleri av Helge Tenol-Tuxen. Ove Valsvik si hytte ved Kvilesteinsvatnet.
Selhammaren Rast ved Selhammaren
Rast på Skjelinganosi Rast i ly for vinden på Skjelinganosi
Kartlesing Kartlesing ved Åsdalen
Gavlen Gavlen
Opp frå Dunevollen Opp frå Dunevollen. Gavlavatnet og Vetledunevollvatnet bak.
Uvêr over Flatfjellet Uvêr over Flatfjellet
Vetledalen Vetledalen / Dalsver
Haustlyng Haustlyng
Hestavollen Hestavollen i sol og regn
Hytte ved Kvilesteinsvatnet Hytte ved Kvilesteinsvatnet
Reinsflokk ved snjomælaren Reinsflokk kontrollerer snjomælaren