Size:

Til 22. juli

Cycle through
1
Skaret ovafor Hella
2
Vik frå Rudstølen
3
Sværafjorden
4
Vassvarden
5
Storholten
6
Holmen
7
Skjelingavatnet
8
Klimpen
9
Lomslitjørni
10
Frå Ennebakken
11
Frå Ennebakkfjellet
12
Rype
13
Seljadalen
14
Frå Daurmålsnipa
15
Frå Daurmålsnipa
16
Vabbar elvi
17
Opp mot Grindsledet
18
Utsikt frå Grindsledet
19
Issoleie
20
Ytstevarden
21
Rast ved Ytstevarden
22
Beine vegen heim
360° panorama: Daurmålsnipa


You can find earlier slideshows in the dropdown list at the top.
1689 pictures from Vik i Sogn
About Vikjavev.no/Foto
Too small screen area? Press for full screen.
Start slideshow

360° panorama
Paintings
Email notification
Be notified of new pictures!
Screen calibration   
Screen calibration
Mot søraust frå Daurmålsnipa
o