Size:
1
Skodde i Steimsmarki
2
Noralv på Fossesete
3
Hallsete sett frå Nott
4
Åse sett frå Nott
5
Trollabotnen, Ureggi
6
Dunevollen
7
Tussi i svevet


You can find earlier slideshows in the dropdown list at the top.
1689 pictures from Vik i Sogn
About Vikjavev.no/Foto
Too small screen area? Press for full screen.
Start slideshow

360° panorama
Paintings
Email notification
Be notified of new pictures!
Screen calibration   
Screen calibration
Dunevollen
o