Vetløyri med Trevaren

Dra i hendelen på midten for å flytta skiljet fram og tilbake.